Ventspils autoostaIzsoles

Izsoles

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS REISS” IZSOLA TELPU NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolītas telpas nomas tiesības Kuldīgas ielā 5:

  1. Kadastra numurs: 27000041402. Platība 28,3 m²,. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 8,50  EUR/m²+ 21% PVN.
  2. Kadastra numurs: 27000041402. Platība 17,65 m²,. Telpu lietošanas mērķis – komercdarbība. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 7,00  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020.gada 06. jūlijā plkst. 11.00 Robežu ielā 7, Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils reiss’’ Robežu ielā 7, Ventspilī līdz 2020.gada 06. jūlija plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629904

Telpas Nr.1 NOLIKUMS

Telpas Nr.2 NOLIKUMS

IESNIEGUMA VEIDLAPA

LĪGUMPROJEKTS

 

PAŠVALDĪBAS  SIA “VENTSPILS REISS” IZSOLA STĀVLAUKUMA NOMAS TIESĪBAS

Tiek izsolīts stāvlaukuma tiesības Kuldīgas ielā 5:

Kadastra numurs: 27000041402. Platība 56 m²,. Laukuma lietošanas mērķis – Taksometru pakalpojumi. Sākotnējā izsoles cena par 1 m² – 2,65  EUR/m²+ 21% PVN.

Izsole uz nomas tiesībām notiks 2020.gada 06. jūlijā plkst. 11.00 Robežu ielā 7, Ventspilī.

Izsole uz nomas telpām ir pirmā un mutiska ar augšupejošu soli. Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties un pieteikumus iesniegt pašvaldības SIA ‘’Ventspils reiss’’ Robežu ielā 7, Ventspilī līdz 2020.gada 06. jūlija plkst. 9.00.

Plašāka informācija pa tālruni 63629904

LAUKUMA NOMAS NOLIKUMS

IESNIEGUMA VEIDLAPA

LĪGUMPROJEKTS