Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) (Nr.4.5.1.2/17/I/004)

Līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
Finansējuma saņēmējs PSIA «Ventspils reiss»
Sadarbības partneris Ventspils pilsētas pašvaldība

01.07.2021 - 30.09.2021

01.04.2021 - 30.06.2021

01.01.2021 - 31.03.2021

1.09.2020 - 30.11.2020

1.06.2020 - 31.08.2020

01.04.2020 – 30.05.2020

01.01.2020 – 30.03.2020

01.07.2019 – 31.12.2019

01.04.2019 – 30.06.2019

01.01.2019 – 31.03.2019

01.10.2018. – 31.12.2018.

01.07.2018. – 30.09.2018.

01.05.2018. – 30.06.2018.

29.03.2018. – 30.04.2018.