UzņēmumsProjektiAttīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) (Nr.4.5.1.2/17/I/004)

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) (Nr.4.5.1.2/17/I/004)

Līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
Finansējuma saņēmējs PSIA «Ventspils reiss»
Sadarbības partneris Ventspils pilsētas pašvaldība

 • Mērķis:Nodrošināt Ventspils pilsētas iedzīvotājus ar videi draudzīgu sabiedrisko transportu, tādējādi samazinot sabiedriskā transporta radīto vides piesārņojumu Ventspils pilsētā un veicinot pasažieru skaita pieaugumu, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu.
 • Kopējās projekta izmaksas ir 6 574 289,57 EUR, tostarp ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 4 628 249,99 EUR.
 • Projekta īstenošana noris ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros.

01.04.2020 - 31.07.2020

 •  No 3.jūnija Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos sāk kursēt pirmais no 15 autobusiem, ko pašvaldības SIA “Ventspils reiss” iegādājies ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” Nr.4.5.1.2./17/I/004 (“eBuss”) ietvaros.
 •  Autobuss kursēs Ventpils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.
 •  Lai nodrošinātu autobusa ekspluatāciju un nepieciešamās apkopes un remontus atbilstoši ražotāja rekomendācijām, tika organizētas apmācības un apmācīti 17 darbinieki (10 autobusu vadītāji un 7 atslēdznieki).
 •  Notiek līguma izpilde par Mercedes Benz Citaro Hybrid piegādi. Plānots, ka neskatoties uz Covid-19 izplatību, autobusa piegāde tiks veikta līguma izpildes termiņā.

   

01.01.2020 – 30.03.2020

01.07.2019 – 31.12.2019

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Iepirkuma ietvaros par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi, 05.07.2019. pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju. Noslēgts piegādes līgums 08.2020.

01.04.2019 – 30.06.2019

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Norisinās iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi.

01.01.2019 – 31.03.2019

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Izsludināts iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi 25.03.2019.

01.10.2018. – 31.12.2018.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Koriģēts iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi, norisinās iepirkuma dokumentācijas skaņošana ar sadarbības iestādi CFLA.

01.07.2018. – 30.09.2018.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Izsludināts iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi 17.08.2018., 14.09.2018. iepirkums pārtraukts, uzsākta atkārtota iepirkuma gatavošana.

01.05.2018. – 30.06.2018.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana, uzlādes staciju izveides jautājumu apspriede pilsētas attīstības komisijā.

29.03.2018. – 30.04.2018.

 • Par projekta īstenošanu "Videi draudzīgs sabiedriskais transports Ventspils pilsētā" (eBuss), noslēgts sadarbības līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un PSIA ‘Ventspils reiss” 29.03.2018.
 • Projekta sadarbības partneris Ventspils pilsētas dome.
 • Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 5 444 999.99 euro, Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda atbalsts 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 4 628 249.99 euro.
 • Norisinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.