UzņēmumsProjektiAttīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) (Nr.4.5.1.2/17/I/004)

Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) (Nr.4.5.1.2/17/I/004)

Līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
Finansējuma saņēmējs PSIA «Ventspils reiss»

 • Sadarbības partneris Ventspils pilsētas pašvaldība
 • Mērķis:Nodrošināt Ventspils pilsētas iedzīvotājus ar videi draudzīgu sabiedrisko transportu, tādējādi samazinot sabiedriskā transporta radīto vides piesārņojumu Ventspils pilsētā un veicinot pasažieru skaita pieaugumu, kas izmanto videi draudzīgu sabiedrisko transportu.
 • Kopējās projekta izmaksas ir 6 574 289,57 EUR, tostarp ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 4 628 249,99 EUR.

Projekta īstenošana noris ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros

01.10.2022. - 31.12.2022.

 • Projekta ietvaros pasažieru pārvadājumos iesaistīti visi 14 elektroautobusi un lielas ietilpības duālās degvielas sistēmas autobuss.
 • Par projekta realizācijas gaitu plašāk lasīt 

01.07.2022. - 30.09.2022.

 • Projekta ietvaros pasažieru pārvadājumos iesaistīti jau 13 elektroautobusi un lielas ietilpības duālās degvielas sistēmas autobuss.

01.04.2022. - 30.06.2022.

 • Projekta ietvaros pasažieru pārvadājumos iesaistīti jau 10 elektroautobusi un lielas ietilpības duālās degvielas sistēmas autobuss.

01.01.2022. - 31.03.2022.

 • Projekta ietvaros sekmīgi tiek veikta 7 saņemto elektroautobusu un lielas ietilpības duālās degvielas sistēmas autobusu ekspuluātācija.

01.11.2021. - 31.12.2021.

 • Ceturtajam elektroautobusam ir noslēgušies visi testēšanas posmi, un tas pilnvērtīgi tiek iesaistīts sabiedriskā transporta nodrošināšanā. Lai noslēgtos pieņemšanas posms, elektroautobusam pilnvērtīgi, bez defektiem, bija jāiztur nepārtraukts 30 dienu ekspluatācijas posms.
 • Elektroautobusi ekspluatācijā parāda teicamus ekspluatācijas un veiktspējas rādītājus, un ar elektroautobusiem tiek nodrošināts 13% no visa pilsētas maršrutu tīkla pārvadājumiem. Periodā no 01.11.2021. līdz 31.12.2021. ar četriem elektroautobusiem ir pārvadāti ~ 28’000 pasažieri, kā arī ~ 6’500 pasažierus ar Hybrid autobusu, kas ir ~ 17% no visiem pilsētas pārvadātiem pasažieriem.

01.10.2021. - 31.10.2021.

Elektroautobusu ekspluatācija

 • Pirmajiem elektroautobusiem un visām uzlādes stacijām ir noslēgušies visi testēšanas posmi, un tie pilnvērtīgi tiek iesaistīti sabiedriskā transporta nodrošināšanā. Lai noslēgtos pieņemšanas posms, elektroautobusiem un uzlādes stacijām pilnvērtīgi, bez defektiem bija jāiztur nepārtraukts 30 dienu ekspluatācijas posms.
 • Ekspluatācijā elektroautobusi parāda teicamus ekspluatācijas un veiktspējas rādītājus, un tie pat pārsniedz gaidītos rezultātus.  

 .01.07.2021 - .30.09.2021

 • Sekmīgi tiek veikta 3 elektroautobusu un izbūvētās elektroautobusu uzlādes infrastruktūras testēšana, tajā skaitā - ātrās uzlādes stacijas 22.maršruta galapunktos un nakts uzlādes stacija Robežu ielā 7 .

01.04.2021. - 30.06.2021.

 •  Ir pabeigta elektroautobusu nakts uzlādes stacijas būvniecība Robežu ielā 7. Vairāk lasīt 
 •  Uzsākta elektroautobusu testēšana.
 • Ātrās uzlādes jeb pantogrāfa tipa uzlādes staciju uzstādīšanas darbi ir pabeigti. Vairāk lasīt 
 • Elektroautobusu ātrās uzlādes staciju būvniecības darbi ir pabeigti. Ventspils pilsētā uzsākta uzlādes staciju iekārtu uzstādīšana autobusu maršruta Nr.22 “Inženieru iela – Celtnieku iela” gala pieturās. Vairāk lasīt ŠEIT un ŠEIT1 .

01.01.2021. - 31.03.2021.

 •  Objektā “Elektroautobusu nakts uzlādes stacija Nr.3 PSIA “Ventspils reiss” autotransporta bāzē Robežu ielā 7, Ventspilī” piegādātas un uzstādītas nakts uzlādes stacijas. 
 • Turpinās būvdarbi pie pantgogrāfa pamatu izbūves objektā “Elektroautobusu uzlādes stacija Nr.1 pie sabiedriskā transporta pieturvietas pie Inženieru ielas 87, Ventspilī” un objektā “Elektroautobusu uzlādes stacija Nr.2 pie sabiedriskā transporta pieturvietas pie Celtnieku ielas 4, Ventspilī”.
 • Turpinās būvdarbi objektā “Elektroautobusu nakts uzlādes stacija Nr.3 PSIA “Ventspils reiss” autotransporta bāzē Robežu ielā 7, Ventspilī”.

01.09.2020. - 30.11.2020.

 • 27.11.2020. uzsākti būvdarbi objektā “Elektroautobusu uzlādes stacija Nr.1 pie sabiedriskā transporta pieturvietas pie Inženieru ielas 87, Ventspilī”.
 • 25.11.2020. uzsākti būvdarbi objektā “Elektroautobusu uzlādes stacija Nr.2 pie sabiedriskā transporta pieturvietas pie Celtnieku ielas 4, Ventspilī”.
 • 10.11.2020. uzsākti būvdarbi objektā “Elektroautobusu nakts uzlādes stacija Nr.3 PSIA “Ventspils reiss” autotransporta bāzē Robežu ielā 7, Ventspilī”.
 • 14.10.2020. noslēgts līgums ar SIA “pro CAD” par elektroautobusu uzlādes staciju būvprojekta būvuzraudzību.
 • 13.10.2020. noslēgti būvdarbu līgumi ar SIA “Ventbetons-V” par būvdarbiem objektos “Elektroautobusu uzlādes stacija Nr.1 pie sabiedriskā transporta pieturvietas pie Inženieru ielas 87, Ventspilī” un “Elektroautobusu uzlādes stacija Nr.2 pie sabiedriskā transporta pieturvietas pie Celtnieku ielas 4, Ventspilī”.
 • 09.10.2020. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Volts 1” par būvdarbiem objektā “Elektroautobusu nakts uzlādes stacija Nr.3 PSIA “Ventspils reiss” autotransporta bāzē Robežu ielā 7, Ventspilī”.
 • 08.10.2020. noslēgts līgums ar SIA “Energoprojekts” par elektroautobusu uzlādes staciju būvprojekta autoruzraudzību.

01.06.2020. - 31.08.2020.

 • 28.08.2020. - atkārtoti izsludināts iepirkums “Elektroautobusu uzlādes staciju infrastruktūras izbūve Ventspilī”, id. Nr. VR 2020/11-KF, iesniegšanas termiņš 28.09.2020. Iepirkums “Elektroautobusu uzlādes staciju infrastruktūras izbūve Ventspilī”, id.Nr. VR 2020/6-KF, kas tika izsludināts 13.07.2020. un kuram     piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 17.08.2020. tika izbeigts bez rezultāta.
 • 10.08.2020. - atkārtoti izsludināts iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Elektroautobusu uzlādes staciju infrastruktūras izbūvei Ventspilī”, id.Nr. VR 2020/10-KF, iesniegšanas termiņš 01.10.2020.

  Iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Elektroautobusu uzlādes staciju infrastruktūras izbūvei Ventspilī”, id.Nr. VR 2020/8-KF, kas tika izsludināts 10.08.2020. un kuram piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 20.08.2020. tika izbeigts bez rezultāta.

 • Jau no 3. jūnija Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos kursē pirmais no 15 autobusiem, ko pašvaldības SIA “Ventspils reiss” iegādājies ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” Nr.4.5.1.2./17/I/004 (“eBuss”) ietvaros.
 •  Autobuss kursē Ventpils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.
 •  Lai nodrošinātu autobusa ekspluatāciju un nepieciešamās apkopes un remontus atbilstoši ražotāja rekomendācijām, tika organizētas apmācības un apmācīti 17 darbinieki (10 autobusu vadītāji un 7 atslēdznieki).(informācija atjaunota 2020. gada 1. jūlijā)

01.04.2020. – 30.05.2020.

 • Notiek līguma izpilde par Mercedes Benz Citaro Hybrid piegādi. Plānots, ka neskatoties uz Covid -19 izplatību, autobusa piegāde tiks veikta līguma izpildes termiņā. (informācija publicēta 2020. gada 29. aprīlī)

01.01.2020. – 30.03.2020.

 • 01.2020. noslēgts piegādes līgums ar pilnsabiedrību Universals Electrify par 14 elektroautobusu un to uzlādes staciju iekārtu piegādi Ventspils pilsētas pasažieru pārvadājumu veikšanai. Līguma ietvaros paredzēta 14 mazas ietilpības (20 pasažieru vietas) pilsētas elektroautobusu Universāls 907 OPP un to uzlādei nepieciešamo trīs uzlādes staciju iekārtu piegāde. Plašāk lasīt
 • Turpinās uzlādes staciju infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi. (informācija atjaunota 2020. gada 12. februārī)

01.07.2019. – 31.12.2019.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Iepirkuma ietvaros par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi, 05.07.2019. pieņemts lēmums par iepirkuma uzvarētāju. Noslēgts piegādes līgums 08.2020.

01.04.2019. – 30.06.2019.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Norisinās iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi.

01.01.2019. – 31.03.2019.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Izsludināts iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi 25.03.2019.

01.10.2018. – 31.12.2018.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Koriģēts iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi, norisinās iepirkuma dokumentācijas skaņošana ar sadarbības iestādi CFLA.

01.07.2018. – 30.09.2018.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.
 • Izsludināts iepirkums par lielas ietilpības autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) piegādi 17.08.2018., 14.09.2018. iepirkums pārtraukts, uzsākta atkārtota iepirkuma gatavošana.

01.05.2018. – 30.06.2018.

 • Turpinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana, uzlādes staciju izveides jautājumu apspriede pilsētas attīstības komisijā.

29.03.2018. – 30.04.2018.

 • Par projekta īstenošanu "Videi draudzīgs sabiedriskais transports Ventspils pilsētā" (eBuss), noslēgts sadarbības līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un PSIA ‘Ventspils reiss” 29.03.2018.
 • Projekta sadarbības partneris Ventspils pilsētas dome.
 • Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 5 444 999.99 EUR, Eiropas Savienības  Kohēzijas fonda atbalsts 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 4 628 249.99 EUR.
 • Norisinās videi draudzīgāku autobusu iegādes un to uzlādes infrastruktūras izveides sagatavošanas darbi, t.sk. izpēte, informācijas ieguve par tehnoloģijām, uzlādes staciju infrastruktūras projektēšana.