UzņēmumsPētījumu rezultāti

Pētījumu rezultāti

2016. gada Ventspils Domes un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra aptauja

Ikgadējā aptaujā uz jautājumiem atbildēja 801 respondents

Informācijas pieejamība par pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumiem

 • No visiem respondentiem 19% atzina, ka viņus šis jautājums neinteresē, bet aptuveni puse jeb 47% norādīja, ka informācijas pietiek, 28% - ka nepietiek, bet zina, kur to atrast. Tikai 1% norādīja, ka informācijas nav pietiekami un nav zināms, kur to meklēt. No tiek, kas pēdējā gada laikā izmantojuši sabiedrisko transportu, 56% norādīja, ka informācijas ir pietiekami.

Saskarsme ar kapitālsabiedrību

 • Tikai 1/10 daļa respondentu norādījuši, ka pēdējo trīs gadu laikā viņiem bijusi saskare ar kapitālsabiedrību. Visbiežāk norādīts, ka iestāde apmeklēta personiski, ko visticamāk varētu attiecināt uz autoostas apmeklējumu, kas ir viena no uzņēmuma struktūrvienībām. 88% no respondentiem norādījuši, ka ar palikuši apmierināti ar darbinieku attieksmi.

Satiksme Ventspilī

 • 41% aptaujāto minējuši, ka ikdienā parasti pārvietojas ar privāto automašīnu, 26% - ar kājām. Savukārt 14% norādījuši, ka ikdienā visbiežāk pārvietojas ar maršruta autobusiem no Nr.1 līdz Nr.12, un 14 % - ar maršruta autobusiem no Nr.20 līdz nr.24.
 • To, ka pilsētā visbiežāk pārvietojas ar velosipēdu, minējuši 5% no aptaujātajiem Ventspils iedzīvotājiem.
 • Kopumā 61% aptaujāto atzīmēja, ka pēdējā gada laikā ir izmantojuši pilsētas sabiedrisko transportu. Jāatzīmē, ka arī tie, kas ikdienā neizmanto sabiedrisko transportu, pēdējā gada laikā reizēm to tomēr darījuši. To atzinuši 61% respondentu, kas ikdienā pārvietojas ar velosipēdu, 67% no tiem, kas ikdienā visbiežāk pārvietojas kājām, un 34% no tiem, kuri visbiežāk pārvietojas ar privāto auto.

2015. gada iedzīvotāju aptauju rezultāti

2015. gadā viedoklis par uzņēmumu un sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ventspils pilsētā izteikts divās aptaujās:

 • pašvaldības SIA “Ventspils reiss” veiktajā aptaujā 2015. gada jūlijā – augustā, kad tika aptaujāts vairāk nekā 700 pilsētas iedzīvotāju un sabiedriskā transporta pasažieru;
 • Ventspils pilsētas domes un pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā 2015. gada oktobrī – novembrī, kad tika aptaujāti vairāk nekā 800 pilsētas iedzīvotāji.

Pārskats par SKDS oktobra/novembra aptauju

Informācijas pieejamība

 • No tiem iedzīvotājiem, kas pēdējā gada laikā izmantojuši sabiedrisko transportu, 58% atbildēja, ka informācijas pietiek, 26% - ka informācijas nav pietiekami, bet zina, kur to meklēt, bet 3% atbildēja, ka informācijas nav pietiekami un nav zināms, kur to atrast. 2015.gadā biežāk nekā iepriekš iedzīvotāji atzinuši, ka informācija par sabiedriskā transporta pakalpojumiem viņiem nav saistoša.

Saskarsme ar pašvaldības SIA “Ventspils reiss”

 • Ar uzņēmuma darbinieku attieksmi pret klientu kopumā apmierināti ir 93%, kas ir labāks rādītājs nekā 2014. gadā, kad uz to norādīja 84%. Atbildot uz jautājumu par termiņu ievērošanu, sniedzot atbildes, 98% respondentu norādīja, ka atbilde sniegta likumdošanā paredzētajā termiņā, un neviens neminēja to, ka tas pēc termiņa beigām.

Satiksme Ventspilī

 • Lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju atzina, ka ikdienā parasti pārvietojas ar kājām vai automašīnu, tomēr netiek aizmirsts arī par sabiedrisko transportu un velosipēdu.

 • Pēdējā gada laikā sabiedrisko transportu izmantojuši 59.9% iedzīvotāju, kas visbiežāk pārvietojušies ar taksobusiem( 55.7%). Aptaujas rezultāti liecina arī to, ka 2015. gadā biežāk nekā 2014. gadā iedzīvotāji atzinuši, ka sabiedrisko transportu lieto tikpat bieži kā iepriekš.
 • Raksturojot, kādam nolūkam tiek izmantots sabiedriskais transports, ventspilnieki visbiežāk minējuši došanos ciemos.
 • Tie, kas sabiedrisko transportu izmanto reti, atzinuši, ka labprātāk pārvietojas ar automašīnu vai iet kājām. Savukārt, norādot, kas sabiedriskajā transportā būtu jāmaina vispirms, iedzīvotāji minējuši gan nepieciešamību pazemināt biļešu cenas (šis jautājums jau tradicionāli ir pirmajā vietā gadu no gada), gan attieksmes uzlabošanu pret pasažieriem, gan atlaides dažādām iedzīvotāju grupām un citas lietas.
 • Salīdzinot ar 2014. gadu, iedzīvotāji atzinīgāk vērtējuši arī informatīvo uzlīmju izvietošanu uz autobusiem.
 • Kopumā iedzīvotāju vērtējums sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā ir pozitīvs, un būtiski atzīmēt, ka tie, kas pēdējā gada laikā izmantojuši sabiedrisko transportu, ar pakalpojumu ir apmierināti biežāk nekā tie, kas sabiedrisko transportu neizmanto.
 • Abu aptauju laikā saņemtas aptuveni 300 iedzīvotāju atsauksmes. Izteiktie priekšlikumi pakalpojuma uzlabošanai ir apkopoti un pakāpeniski tiek izvērtēta to lietderība.

2014.gada novembra  Ventspils iedzīvotāju aptaujas rezultāti

Ventspils pilsētas dome un pētījumu centrs SKDS regulāri veic Ventspils iedzīvotāju aptauju par dažādiem ar domes darbu saistītiem jautājumiem. 2014.gada novembra aptaujā īpaša uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Kopumā tika aptaujāti vairāk nekā 800 respondenti.

1.Informētība par uzņēmumu un sniegto pakalpojumu

 • Informācijas pieejamība mūsdienās ir viena būtiskākajām ikdienas sastāvdaļām, un tā ir daļa no cilvēktiesībām.

2.Satiksme Ventspilī.

 • Salīdzinājuma  - tabula, kurā redzams, kā iedzīvotāji pārvietojas Eiropā un Latvijā (dati iegūti no EUROBAROMETR aptaujas)

3. Pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanas intensitāte

4.Iemesli, kāpēc respondenti sabiedrisko tarnsportu izmanto retāk

5. Pilsētas sabiedriskā transporta izmantošanas mērķi

6. Iemesli, kāpēc netiek izmantots pilsētas sabiedriskais transports

7.Apmierinātība ar sabiedriskā transporta pakalpojumu

8.Izmaiņas sabiedriskā transporta jomā 2013./2014.gadā