Pārvalde


Arturs Lieģis 
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs

 


Arvis Bernics
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” direktors

Personāldaļas un IVS vadītāja - Ginta Rassa

Galvenā grāmatvede - Oksana Zālīte

Galvenā ekonomiste - Kristīne Briede

Galvenais inženieris - Reinis Rasa

Pārvadājumu daļas vadītāja p.i., autoostas administrators - Andris Otto

Organizatoriskā struktūra

Statūti

Informācija par dalībnieku sapulcēm

Lēmums par PSIA "Ventspils reiss" valdi

Pārvaldes kontakti:

vreiss@ventspils.lv

Tālrunis sekretārei: 63629904