UzņēmumsPārvalde

Pārvalde


Arturs Lieģis 
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs

  • Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vada kopš 2001.gada 20.septembra. Pirms tam (1994 – 2001) Kuldīgas domes priekšsēdētājs.
  • Beidzis Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, apguvis tehniķa automehāniķa specialitāti. Latvijas Universitātē ieguvis augstāko juridisko izglītību.
  • Ir Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) valdes loceklis un viceprezidents, vada Pilsētas pasažieru pārvadātāju sekcijas darbu, izvirzīts vairākās darba grupās, kas saistītas ar jaunu likumu, MK noteikumu u.c. normatīvo dokumentu izstrādi un aizstāvēšanu LR Saeimā, MK, LPS un starpministriju sarunās.
  • 2012./ 2013. gadā ir Rotari International Ventspils kluba prezidents.

 


Arvis Bernics
Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” direktors

  • Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” strādā no tās dibināšanas dienas -1997.gada 14.marta, sākumā kā galvenais inženieris, no 2000.gada 08.augustā sāka pildīt direktora pienākumus. Ikdienā veic pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto dienestu un struktūrvienības pārvaldi, nodrošina uzņēmumā pastāvīgu saimniecisko darbību, vada ikdienas ražošanas gaitu un veic citus administratīvus pienākumus.
  • Beidzis Rīgas Tehnisko universitāti- ieguvis inženiera mehāniķa kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu visaptverošā kvalitātes vadībā.

Personāldaļas un IVS vadītāja - Ginta Rassa

Galvenā grāmatvede - Oksana Zālīte

Galvenā ekonomiste - Kristīne Briede

Galvenais inženieris - Reinis Rasa

Pārvadājumu daļas vadītāja p.i., autoostas administrators - Andris Otto

Organizatoriskā struktūra

Statūti

Informācija par dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Informācija par dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Lēmums par PSIA "Ventspils reiss" valdi

Pārvaldes kontakti:

vreiss@ventspils.lv

Tālrunis sekretārei: 63629904