UzņēmumsPārvalde

Pārvalde

ARTURS LIEĢIS 
PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS REISS” VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

  • Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” vada kopš 2001. gada 20. septembra. Pirms tam (1994 – 2001) Kuldīgas domes priekšsēdētājs.
  • Absolvējis Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, apguvis tehniķa automehāniķa specialitāti. Latvijas Universitātē ieguvis augstāko juridisko izglītību.
  • Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) valdes loceklis un viceprezidents. Vada Pilsētas pasažieru pārvadātāju sekcijas darbu, izvirzīts vairākās darba grupās, kas saistītas ar jaunu likumu, MK noteikumu u.c. normatīvo dokumentu izstrādi, kā arī aizstāvēšanu LR Saeimā, MK, LPS un starpministriju sarunās. 
    • Rotari International Ventspils kluba prezidents (2012. / 2013) 

ARVIS BERNICS
PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS REISS” DIREKTORS

  • Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” strādā no tās dibināšana - 1997. gada 14. marta, sākumā kā galvenais inženieris, bet no 2000. gada 8. augusta pilda direktora pienākumus. Ikdienā veic pasažieru pārvadājumu un ar to saistīto dienestu, struktūrvienības pārvaldi, nodrošina uzņēmuma saimniecisko darbību, vada ikdienas ražošanas procesus un administratīvus pienākumus.
  • Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot inženiera mehāniķa kvalifikāciju un profesionālo maģistra grādu visaptverošā kvalitātes vadībā.

 

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

STATŪTI

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2021.GADĀ

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2022.GADĀ

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2023. GADĀ

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM 2024.GADĀ

LĒMUMS PAR Pašvaldības SIA "VENTSPILS REISS" VALDI