Par mums

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" ir kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību, ko 1997. gada 14. martā dibināja Ventspils pilsētas pašvaldība, kas ir 100% uzņēmuma īpašnieks.

UZŅĒMUMA GALVENIE DARBĪBAS  VEIDI

Rūpējoties par pasažieru ērtībām un labsajūtu brauciena laikā,  kapitālsabiedrība iegādājas tikai jaunus autobusus, kas aprīkoti ar vismodernākajām drošības sistēmām. Uzņēmuma autobusu parku veido Vācijā ražoti MERCEDES BENZ un SETRA autobusiem. Gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutu autobusi ir pieejami cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

VĪZIJA

Ar drošu braucienu garantēt ne tikai patīkamu pārvietošanos, bet pārvērst to baudījumā jebkuram  (neatkarīgi no vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa u.c.)

MISIJA

Nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošus, drošus, komfortablus un plašai sabiedrībai pieejamus pasažieru pārvadājumus, lai pasažieris tos ne tikai izmantotu, bet ieteiktu arī citiem.

UZŅĒMUMA PAMATVĒRTĪBAS

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Būt sociāli atbildīgam uzņēmumam nozīmē ievērot tās intereses, kuras var ietekmēt uzņēmuma darbību vai kuras ietekmē uzņēmuma darbība.

Korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi uzņēmumā:

PAŠVALDĪBAS  SIA „VENTSPILS REISS”  MĒRĶI 2020. - 2021. GADAM

SADARBĪBAS PARTNERI

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sociālo atbildību visas sabiedrības priekšā apliecina uzņēmuma dalība šādās organizācijās:

Veiksmīga sadarbība dažādu projektu ietvaros izveidojusies ar gan ar pašvaldības, gan nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Ventspils muzejiem, bibliotēku, skolām u.c.