UzņēmumsPar mums

Par mums

Pašvaldības SIA "Ventspils reiss" ir kapitālsabiedrība ar ierobežotu atbildību, ko 1997. gada 14. martā dibināja Ventspils pilsētas pašvaldība, kas ir 100% uzņēmuma īpašnieks.

UZŅĒMUMA GALVENIE DARBĪBAS  VEIDI

 • pasažieru pārvadājumi Ventspils pilsētā;
 • tālsatiksmes pasažieru pārvadājumi,
 • Ventspils autoostas apsaimniekošana;
 • vietējie un starptautiskie pasažieru pārvadājumi pēc pasūtījuma
 • Ventspils autoostas apsaimniekošana

Rūpējoties par pasažieru ērtībām un labsajūtu brauciena laikā,  kapitālsabiedrība iegādājas tikai jaunus autobusus, kas aprīkoti ar vismodernākajām drošības sistēmām. Uzņēmuma autobusu parku veido Vācijā ražoti MERCEDES BENZ un SETRA autobusiem. Gan pilsētas, gan starppilsētu maršrutu autobusi ir pieejami cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

VĪZIJA

Ar drošu braucienu garantēt ne tikai patīkamu pārvietošanos, bet pārvērst to baudījumā jebkuram  (neatkarīgi no vecuma, dzimuma, veselības stāvokļa u.c.)

MISIJA

Nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošus, drošus, komfortablus un plašai sabiedrībai pieejamus pasažieru pārvadājumus, lai pasažieris tos ne tikai izmantotu, bet ieteiktu arī citiem.

UZŅĒMUMA PAMATVĒRTĪBAS

 • Drošība visiem
 • Kvalitāte un pieejamība
 • Profesionāli, motivēti un radoši darbinieki
 • Atbildība - pret pasažieri, darbinieku, sabiedrību, vidi
 • Attīstība un stabilitāte

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

Būt sociāli atbildīgam uzņēmumam nozīmē ievērot tās intereses, kuras var ietekmēt uzņēmuma darbību vai kuras ietekmē uzņēmuma darbība.

Korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi uzņēmumā:

 • drošība - uzņēmums devīto gadu pēc kārtas atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā (2012 - 2021). No 2011. gada katru gadu rudenī notiek akcija „ „Ventspils reiss” tevi vienmēr pamanīs!”, kuras ietvaros pasažieris kopā ar braukšanas biļeti saņem atstarotāju;
 • atbildība - ar vārdu atbildība uzņēmumā saprot ne tikai atbildību pret īpašnieku, bet arī pret veicamo darbu, pasažieriem un darbiniekiem; Valsts SIA "Autotransporta direkcija" ir iekļāvusi uzņēmumu Atbildīgāko pārvadātāju TOP 10 (2018 - 2019);
 • pilnveidošanās - darbinieku atšķirīgā pieredze, zināšanas un prasmes kā uzņēmuma resurss un iespējās; mūžizglītība darbiniekiem, ko apliecina darbinieka amata aprakstā noteiktās tiesības un pienākumi; drošas un ekonomiskas braukšanas apmācība; regulāra autoparka atjaunošanas, ievērojot pasažieru dažādās vajadzības; investīcijas uzņēmuma infrastruktūrā un inovāciju ieviešana.

PAŠVALDĪBAS  SIA „VENTSPILS REISS”  MĒRĶI 2021. - 2022. GADAM

 • Paaugstināt sniegtā pakalpojuma kvalitāti, turpinot pakāpenisku autobusu parka atjaunošanu un nodrošinot augstākā līmeņa videi draudzīgāka sabiedriskā transporta pakalpojumu un tai piemērotas infrastruktūras pieejamību Ventspils pilsētā.
 • Turpināt darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, atbilstoši pašvaldības SIA „Ventspils reiss” apstiprinātajam gada budžetam.
 • Izpildīt visas tās saistības, kuras uzņēmumam uzliek ieviestā vides procesu pārvaldības sistēma.
 • Veikt pasākumus darba vides un energoefektivitātes uzlabošanai
 •  Organizējot darba procesus, rūpēties par darba vidi un nodrošināt tādus apstākļus, lai nepieļautu nevienu nelaimes gadījumu darba vietā

SADARBĪBAS PARTNERI

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sociālo atbildību visas sabiedrības priekšā apliecina uzņēmuma dalība šādās organizācijās:

 • Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA);
 • Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK);
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)

Veiksmīga sadarbība dažādu projektu ietvaros izveidojusies ar gan ar pašvaldības, gan nevalstiskajām organizācijām, piemēram, Ventspils muzejiem, bibliotēku, skolām u.c.