UzņēmumsIepirkumi / IzsolesPašvaldības SIA „Ventspils reiss” iepirkumu pamatprincipi

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” iepirkumu pamatprincipi

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” organizē iepirkumus saskaņā ar „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu”, iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Ventspils pašvaldības rīkojumiem un uzņēmuma iekšienē noteiktajām prasībām.

Organizējot iepirkuma procedūras, tiek ievēroti šādi pamatprincipi:

  • atklātums;
  • caurskatāmība;
  • brīva konkurence, kā arī vienlīdzīga un taisnīga attieksme;
  • pasūtītāja efektīva līdzekļu izmantošana.

Galvenie normatīvie akti, kas reglamentē iepirkumu procedūru:

  • publisko iepirkumu likums;
  • sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums