UzņēmumsIegūtās godalgas

Iegūtās godalgas

    

        

    

       

     

 

 

    

 

2013. gads

2013. gadā uzņēmums turpina labi iesāktās tradīcijas un atkārtoti, otro gadu pēc kārtas, atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju valstī.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” - viens no labākajiem darba devējiem reģionā. Atzinības ieguvēji tika noteikti, izvērtējot gan labas pārvaldības praksi uzņēmumā, gan korporatīvo sociālo atbildību uzņēmuma darbībā, gan devumu sociālā dialoga stiprināšanā, piedaloties dažādās uzņēmēju biedrībās vai darba devēju organizācijās. Tika ņemts vērā arī tas, vai uzņēmumam nav nodokļu parādu un pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Atzinības iegūšana ir pārdomāti organizēta darba rezultāts uzņēmumā.Tas ir gan pagodinājums, gan vienlaikus apliecinājums tam, ka uzņēmums darbojas pareizā virzienā. Nodrošinot darba vietas vairāk nekā 150 strādājošiem, uzņēmums realizē atbilstošu personāla politiku un tā motivāciju, rūpējas par stabilu, komfortablu un drošu darba vidi, pievēršot uzmanību arī tam, kā samazināt uzņēmuma darbības kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī iesaistās Ventspils pilsētas sabiedriskās dzīves atbalstīšanā.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss”, iegūstot Ilgtspējas indeksa Sudraba kategoriju un Labklājības ministrijas atzinību kā ģimenei draudzīgs komersants,  vēlreiz apliecinājis, ka uzņēmums strādā veiksmīgi un atbildīgi.  Iegūtais augstais novērtējums ir garants tam, ka arī turpmāk tiks sniegti augstākajām kvalitātes prasībām atbilstoši pakalpojumi, kā arī tiks nodrošinātas darba vietas un sociālās garantijas strādājošiem. Labklājības ministrijas atzinība savukārt apstiprina to, ka „Ventspils reiss” darbojas atbilstoši pašvaldības mērķiem un ir daļa no pilsētas, kas prezentē sevi kā ģimenei draudzīgu.

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2013.gadu uzsāk ar augstu novērtējumu – izcīnot 1.vietu starp Latvijas pasažieru pārvadātājiem, piedaloties konkursā „Drošākais uzņēmuma autoparks 2012”, un atzīts par drošāko Latvijas pasažieru pārvadātāju. Konkursu šogad pirmoreiz organizēja A/S „Balta” sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un SIA „Drošas Braukšanas Skola”. Apbalvošanas ceremonijā organizatori atzina, ka „Ventspils reiss” „ ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas veic darbinieku profesionālās kvalifikācijas sacensības, vienlaicīgi neaizmirstot par darbinieku motivēšanu un pasniedzot atzinības rakstus par labu un uzcītīgu darbu. Uzņēmums, kura vadība augstu vērtē kvalitāti, tāpēc ievieš kvalitātes kritērijus ikvienā darbības jomā, kas skar ne tikai pasažieru pārvadājumus, bet arī darba apstākļu un uzņēmuma vadību.”(www.balta)

Arī kopvērtējumā sniegums uzskatāms par izcilu, jo „Ventspils reisu”, kam piešķirta 2.vieta, apsteidza tikai viens uzņēmums –starptautiskā kompānija „British American Tobacco”. Saņemta arī speciālbalva no Latvijas Darba Devēju konfederācijas, kuras ģenerāldirektore Līga Menģelsone atzina, ka drošības un darba organizācijas kvalitāte pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir tāda, kas pilnībā atbilst starptautiski atzītiem standartiem, kas ietver sevī kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. To 2012.gada vasarā atkārtoti apstiprināja arī starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas Latvia, SIA, kas veica kārtējo periodisko auditu.