UzņēmumsFinanšu informācijaFinanšu pārskati

Finanšu pārskati

Gada pārskats ir atskaites veids, kas sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Šis dokuments atklāj uzņēmuma pašreizējo būtību, sasniegumus un uzdevumus nākotnē. To, kas nav pateikts vārdos un attēlos, atklāj skaitļi.

2023. GADS

2022. GADS

2021. GADS

2020. GADS

2019. GADS

2018. GADS

2017. GADS

2014. GADS - 2016. GADS