UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” – videi draudzīgs uzņēmums

“Ventspils reiss” – videi draudzīgs uzņēmums

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” piešķirts statuss Videi draudzīgs uzņēmums un pasniegta pateicība par piedalīšanos Ventspils domes organizētajā konkursā Videi draudzīgs uzņēmums

Sestdien, 1. jūnijā, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” saņēmis Ventspils domes pateicību vides jomā, kas vienlaikus ir arī apliecinājums tam, ka uzņēmumam piešķirts statuss Videi draudzīgs uzņēmums. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbs dažādās jomās organizēts atbilstoši augstākajām prasībām, un ir augsts vērtējums uzņēmumam, kura saimnieciskās darbības ietekme uz vidi vairākos darbības aspektos rada negatīvas sekas. Piemēram, CO2 izmeši, kas rodas pakalpojuma sniegšanas procesā, dažādu atkritumu rašanās u.c.

Lai no tā izvairītos, uzņēmumā jau vairāk nekā 10 gadus ieviesta integrētā kvalitātes vadības sistēma. Tā apliecina uzņēmuma darba procesa atbilstību 4 starptautiski atzītiem standartiem, no kuriem viens - ISO 14001 - apliecina, ka uzņēmumā ieviesta vides pārvaldības sistēma un tiek demonstrēta atbildīga attieksme pret vidi, kā arī daudz tiek darīts, lai mazinātu savas darbības ietekmi šajā jomā. Lai to realizētu, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” katru gadu tiek izstrādāta vides programma un izvirzīti jauni mērķi vides jomā, kā arī tiek izvērtēts iepriekšējā periodā sasniegtais.

Viens no būtiskākajiem aspektiem vides jomā ir regulāra uzņēmuma autobusu parka atjaunošana, nomainot novecojušos autobusus ar jauniem, kas aprīkoti ar modernām tehnoloģijām un ir videi draudzīgāki gan tāpēc, ka aprīkot ar jaunākās paaudzes dīzeļmotoriem, gan tāpēc tie ir ekonomiskāki, tiem retāk nepieciešamas apkopes u.c. 2018. gadā pārvadājumus uzsāka 3 jauni autobusi, arī 2019. gadā jau iegādāti 2 jauni autobusi.

Kapitālsabiedrība tiek kontrolēti arī citi vides aspekti, piemēram, gruntsūdeņu un notekūdeņu tīrība, atkritumu apsaimniekošana un šķirošana, kā arī veikti energoefektivitātes pasākumi.

Konkursā par Ventspils domes piešķirto atzinību kapitālsabiedrība piedalās jau ceturto gadu, un visas reizes saņēmusi atzinīgu žūrijas vērtējumu.

Šī nav vienīgā atzinība, ko uzņēmums saņēmis 2019. gada pirmajā pusgadā. Janvārī Valsts SIA “Autotransporta direkcija” kapitālsabiedrību iekļāva Atbildīgāko pārvadātāju TOP 10; bet pavasarī saņemta pateicība par sadarbību ar Latvijas Autoceļu uzturētāju par iesaistīšanos mobilo sensoru pilotprojektā.