UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” saņēmis izcilu vērtējumu vides jomā

“Ventspils reiss” saņēmis izcilu vērtējumu vides jomā

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” saņēmis izcilu vērtējumu vides jomā. Valsts vides dienests apbalvojis uzņēmumu ar Zaļās izcilības balvu 2022 kategorijā autotransporta remontdarbnīcas.

Zaļā izcilības balva ir augstākā atzinība, ko Valsts Vides dienests jau septīto gadu piešķir par nozīmīgiem sasniegumiem vides aizsardzības nozarē, kā arī ieguldījumu vides pārvaldībā. Pretendentu atlasi un vērtēšanu veica Valsts vides dienests (VVD), un šogad balvu piešķīra 11 dažādās kategorijās.

Uz balvu varēja pretendēt uzņēmumi, kas rūpējas par vides aizsardzību un kuri ar savu   darbu ir pierādījuši, ka spēj būt izcili ne vien savā nozarē, bet arī attiecībā pret vides aizsardzību. Šie uzņēmumi aktīvi rīkojas, lai novērstu savas darbības ietekmi uz vidi, mazinātu riskus, īstenotu pasākumus pārejai uz aprites ekonomiku, kā arī iegulda resursus uzņēmuma darbinieku vides apziņas veidošanā.

Lai pretendentu vērtēšanas process būtu patiešām objektīvs, Vides dienesta eksperti ne tikai vērtēja iesniegto dokumentāciju, bet arī apmeklēja uzņēmumu klātienē, lai pārliecinātos, ka dokumentos aprakstītie procesi patiešām arī reāli tiek īstenoti uzņēmuma darbībā; tika  apsekota uzņēmuma bāze un remontu zona, kā arī veikta tās dokumentācijas pārbaude, kas saistīta ar vides aspektiem. Īpašu atzinību izpelnījās kapitālsabiedrības ieguldītais darbs, lai nodrošinātu videi draudzīgus pasažieru pārvadājumus ar elektroautobusiem un izveidotu tiem nepieciešamo infrastruktūru.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ieguldījums vides jomā arī iepriekš atzinīgi novērtēts gan Ilgtspējas indeksa vērtēšanas laikā, gan konkursā gada balva “Drošākais uzņēmuma autoparks”. 2021. gadā ikgadējā AAS BALTA un Satiksmes ministrijas rīkotajā konkursā Drošākais uzņēmuma autoparks 2021 īpaša uzmanība bija veltīta uzņēmuma ilgtspējai, un kā viens no droša uzņēmuma aspektiem tika izcelta arī attieksme pret vides jautājumiem. “Ventspils reiss” ieguldījums šajā jomā tika novērtēts ar speciālbalvu Ilgtspējīgākais autoparks. Tāpat 5 gadus pēc kārtas (no 2015. līdz 2019.gadam) Ventspils pilsētas dome kapitālsabiedrību apbalvojusi ar atzinību “Videi draudzīgs uzņēmums”.

Gan šogad saņemtā izcilības balva, gan iepriekšējie apbalvojumi apliecina, ka uzņēmums, kura darbība pēc būtības atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz apkārtējo vidi, var organizēt darbu tā, lai savu ietekmi samazinātu līdz minimumam. Uzņēmumā kopš 2008. gada ieviesta kvalitātes vadības, vides pārvaldības, arodveselības un darba drošības pārvaldības, kā arī energopārvaldības sistēma, tiek šķiroti atkritumi, attīrīti notekūdeņi, kā arī veikti citi vides aizsardzības pasākumi. Katru gadu tiek izvirzīti vides mērķi, kuru izpildei tiek sekots,  veikti preventīvie pasākumi un to izvērtēšana.

2022. gada 6. jūnijā