UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” saņēmis balvu no kustības “Dažādībā ir spēks”

“Ventspils reiss” saņēmis balvu no kustības “Dažādībā ir spēks”

20. novembrīVentspils reiss” saņēma atzinību nominācijā “Mūsu darba vide”, ko par tādas darba vides veidošanu, kas veicina dažādu cilvēku grupu iesaistīšanos uzņēmuma darbā, piešķir kustība „Dažādībā ir spēks”.

Kustība “Dažādībā ir spēks” ir brīvprātīga darba devēju kustība, kuras iniciatori ir Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” (VATP). Minētā kustība apvieno tos darba devējus, kas savā ikdienas darbā ir atvērti dažādām sabiedrības grupām, un saskata, ka dažādība ir resurss, iespēja un konkurences priekšrocība.

Lai pierādītu, ka uzņēmums savā ikdienas darbībā tiešām ievēro dažādību un respektē tās principus, bija jāveic apjomīgs pašvērtējums piecās uzņēmējdarbības jomās, kurās dažādība ir nozīmīga un kuras bez dažādības principu ievērošanas nevar pilnvērtīgi pastāvēt. Tās ir - darbinieki, darba vide, principi, tirgus attiecības un saziņa. Lai vērtējums būtu objektīvāks, dažādības eksperti pēc iepazīšanās ar pašvērtējumu, apmeklēja uzņēmumu arī klātienē.

Klātienes vizītes laikā viņi iepazinās ar darba apstākļiem uzņēmumā, intervēja darbiniekus un uzņēmuma vadību, tā gūstot pārliecību par to, kā dažāda līmeņa darbinieki ne tikai teorētiski zina, kas ir dažādība, bet arī reāli ikdienas darbā jūt un redz, ka uzņēmums dažādību respektē.

Izvērtējot “Ventspils reiss” sniegumu un klātienes vizītē gūto informāciju, žūrija atzina, ka kapitālsabiedrības vislabākais sniegums ir tieši darba vides jomā, jo atkarībā no ieņemamā amata darbiniekiem  tiek piedāvātas dažādas iespējas, piemēram, strādāt attālināti, pielāgot darba laiku savām iespējām, biroja darbinieku darba vietas ir aprīkotas ar ergonomiskajiem rakstāmgaldiem u.c. Ļoti atzinīgi tika novērtēta arī komunikācija sociālajos tīklos, uzņēmuma mājas lapā un citos medijos.

Lai gan “Ventspils reiss” regulāri piedalās dažādos konkursos un veic savas darbības pašvērtējumu dažādās jomā, dažādības vadības pašvērtējums tik plašā mērogā kā bija nepieciešams, lai pretendētu uz kādu no piecām nominācijām, ko piešķir dažādības eksperti, 2020. gadā tika veikts pirmoreiz, un, to veicot, tika ieguldīts ne tikai laiks, lai pārskatītu paveikto šajā jomā, bet arī gūtas idejas, ko un kā uzlabot. Galvenais ieguvums, veicot pašvērtējumu, ir iespēja palūkoties uz uzņēmumu it kā no malas un izcelt to, pie kā ikdienā jau pierasts un  ko ne vienmēr novērtē.

2020. gada 24. novembrī