UzņēmumsAktualitātes

Ventspils reiss saņem Eiropas Savienības līmenim atbilstošu novērtējumu

Ventspils reiss saņem Eiropas Savienības līmenim atbilstošu novērtējumu

Šī gada 5. martā pašvaldības SIA "Ventspils reiss" tika apbalvota ar Līdzsvara balvu kategorijā Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

Šādu balvu Latvijā pasniedz pirmo reizi, un pretendentu atlase tika organizēta Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014–2020) līdzfinansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros, kura mērķis bija noskaidrot darba devējus, kas veltījuši īpašu uzmanību savu darbinieku darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanai,  kā arī dalīties labās prakses piemēros. Latvijā balvu pasniedza Latvijas Darba devēju konfederācija, taču pretendentu atlase daudzās ES valstīs notika pēc vienādiem principiem, tādējādi kapitālsabiedrības izcilais novērtējums kārtējo reizi apliecina, ka darba process uzņēmumā tiek organizēts atbilstoši ES līmenim.

LDDK Līdzsvara balvas 2020  izvērtēšanai uzņēmumi tika aicināti pieteikt savu labās prakses piemēru darbinieku labjutības līmeņa paaugstināšanai četrās kategorijās: Atbalsta pasākums darbiniekiem ar bērniem līdz 18 gadu vecumam, Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, Pasākums darbinieku garīgās un fiziskās veselības un labsajūtas veicināšanai, Atbalsta pasākums darbiniekiem elastīga darba režīma īstenošanai. Katrā no kategorijām žūrija, kuras sastāvā bija LDDK, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Labklājības ministrijas pārstāvji, piešķīra galveno balvu un atzinību.  Balvai pretendenti varēja iesniegt ne tikai vienu, bet arī vairākus labās prakses piemērus, kura realizācija bija jāapliecina dokumentāli, ar foto un video materiāliem, kā arī jāpievieno saites uz interneta vietnēm, kurās uzņēmums komunicējis par attiecīgajiem jautājumiem. Balvu saņēmējus Latvijā paziņoja  starptautiskās tiešsaistes konferences darba devējiem Līdzsvars visiem/ Balance for all noslēgumā, kurā kopā ar dalībniekiem no vairākām starptautiskām darba devēju organizācijām, kā, piemēram, Starptautiskās Darba devēju organizācijas, lektoriem un darba devējiem no Spānijas, Dānijas, Īrijas, Grieķijas un citām ES valstīm, piedalījās arī Ventspils reisa pārstāvji.

Kategorijā  Atbalsta pasākums sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai   kopā ar Ventspils reisu uz balvu pretendēja vēl divi lieli un starptautiski atzīti darba devēji  - AS Swedbank, SIA Schwenk Latvija,  kas līdzīgi kā Ventspils reiss  regulāri un ļoti labiem panākumiem veic dažādus pašvērtējumus un piedalās konkursos. Tā kā abi minētie uzņēmumi ir starptautiskas kompānijas ar daudz lielāku budžetu un iespējām nekā pašvaldības SIA Ventspils reiss, gandarījums par izcīnīto balvu ir īpašs. Līdzīgi kā citi eksperti, arī šīs balvas žūrija augstu novērtēja kapitālsabiedrības ilggadējo tradīciju – organizēt autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursu. Tā sākotnējais mērķis bija atjaunot Autotransporta darbinieku dienu un ar to saistītās tradīcijas, taču ar laiku konkurss pārtapis par pasākumu, kura uzdevums ir mācīt un motivēt strādāt labāk, kā arī nodrošināt visiem autobusu vadītājiem (neatkarīgi no dzimuma, darba stāža, un profesionālās pieredzes) vienādu attieksmi, atalgojumu un izaugsmes iespējas.  Konkursa laikā autobusu vadītāji -  gan vīrieši, gan sievietes, gan darbinieki ar lielu darba stāžu, gan iesācēji –tiek vērtēti pēc vieniem un tiem pašiem kritērijiem, par galveno izvirzot zināšanas, prasmes un iemaņas, kas saistītas ar autobusa vadītāja darba pienākumu veikšanu. Ar Profesionālās meistarības konkursu rīkošanu Ventspils reiss vēlas īstenot vienlīdzīgas tiesības, profesionalitāti, drošas, pastāvīgas un uz izaugsmi vērstas darba attiecības, uzklausot un realizējot darbinieku ieteikumus darba vides un apstākļu uzlabošanā, pilnveidošanā, kā arī darba un ģimenes līdzsvara veicināšanā. Uzņēmumam ir svarīgi, lai tiktu nodrošinātas vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas iespējas un attieksme darbā.

Starptautiskās konferences laikā bija iespēja pārliecināties, ka Ventspils reiss savā darbībā un attiecībās ar darbiniekiem realizē tādus atbalsta pasākumus, kas ir līdzvērtīgi Eiropas labajai praksei. Konferences laikā īpaši tika uzsvērta darba koplīguma, kas noslēgts arī Ventspils reisā, pozitīvā ietekme uz darba devēja un darbinieku attiecībām. Tāpat tika uzsvērts, ka mūsdienās nozīmīgs ir atbalsts veselīgam dzīvesveidam, ko nodrošina arī kapitālsabiedrība, maksājot nesmēķētāju piemaksu, atbalstot uzņēmuma komandas un darbinieku individuālu dalību dažādos sporta pasākumos.  Dažādu valstu pārstāvji atzīmēja arī korporatīvo pasākumu un tādu pasākumu, kas paredzēti darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem organizēšanu u.c. Sekojot līdzi konferencei, Ventspils reisa pārstāvji varēja būt gandarīti, jo savu iespēju robežās kapitālsabiedrība realizē gandrīz visus konferencē prezentētos labās prakses piemērus.

Pārējās kategorijās balvas saņēma VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, kurā tiek īstenota virkne pasākumu darbiniekiem, kuriem ir bērni līdz 18 gadu vecumam, SIA Wunder Latvia par iniciatīvu  WunderFitness jeb finansiāls atbalsts darbinieku sportiskajām aktivitātēm un AS Sadales tīkls, kas veiksmīgi ieviesis attālināto darbu un elastīgas darba formas.

Pašvaldības SIA Ventspils reiss ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta 1997. gadā un kuras pamatuzdevums ir nodrošināt pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos, kā arī Ventspils novada un starppilsētu maršrutos. Pašlaik uzņēmumā strādā 120 darbinieki, no kuriem vairāk nekā puses ir autobusu vadītāji. Trešā daļa no kopējā nodarbināto skaita ir sievietes, bet starp autobusu vadītājiem sievietes ir 15%.

2021. gada 8. martā