UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” nodrošina prakses vietas

“Ventspils reiss” nodrošina prakses vietas

Sadarbība ar dažādām izglītības iestādēm ir iespēja, kā rūpēties par to, lai uzņēmumā vēlētos strādāt gados jaunāki cilvēki. Tā kā transporta nozarē darbaspēka vidējais vecums ir salīdzinoši augsts, viena no pašvaldības “Ventspils reiss” prioritātēm ir gados jaunu darbinieku piesaistīšana, un uzņēmumā uzskata, ka tieši prakse uzņēmumā tajā laikā, kad tiek apgūta profesija, ir viena no šādām iespējām.

Gados jaunu darbinieku nelielas skaits uzņēmumā ir viens no riskiem, kas ar laiku var ietekmēt tā darbību, jo pastāv grūtības piesaistīt kvalificētus speciālistus: gan autobusu vadītājus, gan finanšu un pārvadājumu speciālistus. Viens no preventīvajiem pasākumiem, lai izvairītos no cilvēkresursu riska, ir ne tikai pašiem apmācīt jaunos darbiniekus, apmaksājot profesionālās kvalifikācijas apmācības, bet arī piedāvājot prakses vietas to izglītības iestāžu studentiem, kas sagatavo autotransporta nozarei nepieciešamos darbiniekus.

Jau daudzus gadus “Ventspils reiss” veiksmīgi sadarbojas ar Ventspils PIKC, piedāvājot tehnikuma audzēkņiem prakses vietas uzņēmuma remonta zonā, un pieredze liecina, ka studenti pēc mācību iestādes beigšanas labprāt atgriežas uzņēmumā, jo ir jau iepazinuši gan kolektīvu, gan darba apstākļus, arī bonusu sistēmu. Tas jaunietim ļauj justies pārliecinātākam par savām spējām un ātrāk iekļauties darba procesā. Nereti prakses laikā jaunietis sevi jau paspējis apliecināt kā spējīgu un profesionālu darbinieku, un uzņēmums ir ieinteresēts viņu piesaistīts kā patstāvīgu darbinieku.

Šogad prakses vietas ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skaita pēc to darba vidē balstītās mācības vai darba devēja vadītās praktiskā mācībās un mācību praksē”, ko īsteno Latvijas darba devēju konfederācija, tika piedāvātas 4 Ventspils Tehnikuma audzēkņiem, kuri apgūst automehāniķa profesiju.

Prakses laikā praktikantiem tiek nodrošinātas visas tās iespējas, kādas ir uzņēmuma darbiniekiem: darba apģērbs, apdrošināšana, iespēja bez maksas nokļūt darba vietā un citas. “Ventspils reisa” vadība uzskata, ka par paveiktu darbu, īpaši, ja tas ir darīts pēc labākās sirdsapziņas, ir jāsaņem alga, tāpēc uzņēmumā par darbu prakses laikā tiek arī maksāts.

Prakses dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar dažādu uzņēmuma struktūrvienību ikdienas darba organizāciju un darbinieku pienākumiem, kā arī praktiski pielietot tehnikumā iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas , veicot autobusu remontus prakses vadītāja un uzņēmuma remontzonas pieredzējušāko specialistu uzraudzībā. Praktikanti atzina, ka laiks, kas atvēlēts praksei pagājis ātri un garlaicīgi nav bijis. Visaugstāk viņi novērtēja tieši iespēju patstāvīgi darboties, jo tā tiek izmantotas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet tā ir arī iespēja mācīties domāt un pieņemt lēmumus, par kuru rezultātu būs jāatbild. Jaunieši atzina, ka tieši tas izglītības iestādē  ļoti pietrūkst, jo nav iespējams redzēt sava darba rezultātu.

Uz jautājumu, vai viņi pēc tehnikuma beigšanas vēlotos atgriezties “Ventspils reisā” kā darbinieki, jaunieši atbildēja, ka darītu to labprāt, jo ir pārliecinājušies, ka šeit viņus labprāt gaida. Uzņēmums augsti vērtē šādu izvēli un cer, ka tā realizēsies dzīvē, jo pašu sagatavots darbinieks ir vērtīgāks nekā cilvēks no malas.

2020. gada 23. septembrī