UzņēmumsAktualitātes

"Ventspils reiss" ierindots starp atbildīgākajiem pārvadātājiem

"Ventspils reiss" ierindots starp atbildīgākajiem pārvadātājiem

Valsts SIA "Autotransporta direkcija" noteikusi 10 atbildīgākos pasažieru pārvadātājus 2018. gadā, starp kuriem jau otro reizi ierindots arī pašvaldības SIA "Ventspils reiss". 

Autotransporta direkcija, kas ir pakalpojuma pasūtītājs reģionālajos (novada un starppilsētu) maršrutos, informē, ka aizvadītajā gadā pievērsa pastiprinātu uzmanību pasažieru pārvadātāju darbam, ievērojami palielinot veikto pārbaužu skaitu starppilsētu un novada maršrutos. Tas darīts ar mērķi uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti šajos maršrutos, un ir viens no veidiem, kā "Autotransporta direkcija" uzrauga sabiedriskā transporta pakalpojumu izpildi.

Tiek ziņots, ka 2018. gadā reģionālo maršrutu autobusos kopumā tika veiktas 1844 pārbaudes (par 36% vairāk nekā 2017. gadā), kas bijušas gan plānotas, gan neplānotas un aptvērušas visus reģionālos maršrutus. Rezultāti liecina, ka, palielinoties pārbaužu apjomam, samazinās pārkāpumu skaits un aug pakalpojumu kvalitāte. Lai motivētu pārvadātājus uzlabot pārvadājumu kvalitāti, "Autotransporta direkcija" jau otro gadu ir noteikusi 10 atbildīgākos pasažieru pārvadātājus, kuri rūpīgi un apzinīgi pilda savus darba pienākumus un kuru apkalpotajos maršrutos pārkāpumu nav vai to skaits ir ļoti mazs.

Nosakot labākos, tiek ņemti vērā pārbaužu rezultāti, apkalpotā maršrutu tīkla apjomu, pasažieru iesūtītās sūdzības un uzslavas. Pārbaužu rezultāti liecina, ka pārvadātāji kļūst arvien atbildīgāki un paši veic dažādus pasākumus, lai pārkāpumus novērstu. Piemēram, autobusi tiek aprīkoti ar videonovērošanas sistēmām, ieviesti bezskaidras naudas norēķini un citi.

Arī "Ventspils reiss" autobusos ir videonovērošanas sistēmas, iespējami bezskaidras naudas norēķini un ieviestas abonementa biļetes regulārajiem pasažieriem.

Vēlamies norādīt, ka pasažieru pārvadāšana ir ne vien atbildīgs darbs, kas nozīmē ne tikai profesionāli vadīt autobusu un būt laipnam pret pasažieriem, bet vienlaikus arī godprātīga attieksme pret uzticētajiem pienākumiem, normatīvo aktu prasību pārzināšana un ievērošana, kā arī vēl daudz kas cits. Tomēr pasažieru pārvadājumos iesaistīts ne tikai autobusa vadītājs, bet arī pasažieris, tāpēc aicinām viņiem jābūt atbildīgiem un jāapzinās, ka biļete ir ne vien dokuments, kas apliecina tiesības izmantot sabiedrisko transportu, bet arī informācijas avots par patiesi pārvadāto pasažieru skaitu.  

Tāpēc mudinām būt atbildīgiem un, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumus, vienmēr paņemt biļeti, kā arī saglabāt to līdz brauciena beigām. Sabiedriskā transporta maršrutu un reisu lietderību un nepieciešamību nosaka pasažieru plūsma, savukārt statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pasažieru pārvadājumiem starppilsētu un novada maršrutos, aicinām ziņot "Autotransporta direkcijai" vai arī pārvadātājam.

2019. gada 25. janvārī