UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” – ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA

“Ventspils reiss” – ĢIMENEI DRAUDZĪGA DARBAVIETA

Jau devīto gadu pēc kārtas pašvaldības SIA “Ventspils reiss” spējis apliecināt, ka, saimniekojot pārdomāti, vienlaikus iespējams nodrošināt gan kvalitatīvus pasažieru pārvadājumus, gan rūpēties par darbinieku labjūtību.

Statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” piešķir Sabiedrības integrācijas fonds, un tas ir viens no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko tas realizē. Iniciatīvas “Ģimenei draudzīga darbavieta” mērķis ir sekmēt tādas darba vides attīstību, kas ir cilvēcīga, saprotoša un atbalstoša, kurā darbiniekam tiek nodrošināts līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi. Vienlaikus uzņēmumiem, kas iesaistījušies šajā atbalsta pasākumā, tiek piedāvāta iespēja veikt esošās darba vides novērtējumu un saņemt gan materiālu, gan nemateriālu atbalstu jaunu pasākumu ieviešanā darbiniekiem. Fonds īsteno arī konkursu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecību “Goda ģimene”.

Lai statusu piešķirtu, uzņēmumam bija jāaizpilda darba vides pašvērtējuma anketa, ko pēc tam vērtēja eksperti un kurā katrs ieraksts bija jāapliecina ar praktisku un reāli veiktu pasākuma piemēru, pievienojot dokumentus vai saites uz publiski pieejamu informāciju par šo aktivitāti.

“Ventspils reiss” savā darbībā nodrošina visus galvenos šādas vides kritērijus: darbinieku apmācību darba vietā, brīvu komunikāciju ar vadību un personāldaļu, elastīgu darba grafiku. Tāpat uzņēmumā jau daudzus gadus tiek realizēta darbinieku motivācijas programma, kuras ietvaros iespējams saņemt gan materiālu, gan nemateriālu atbalstu. Piemēram, tiek sniegts atbalsts veselīgam dzīvesveidam un dalībai sporta pasākumos.

Iepriekš šo statusu ar nedaudz atšķirīgu nosaukumu - “Ģimenei draudzīgs komersants” piešķīra Labklājības ministrija.

2022. gada 2. februārī