UzņēmumsAktualitātes

Ventspils reiss darbiniece saņem Satiksmes ministrijas Pateicības rakstu

Ventspils reiss darbiniece saņem Satiksmes ministrijas Pateicības rakstu

Gada nogalē  “Ventspils reisa”  personāldaļas un IVS sistēmas vadītāja Ginta Rassa saņēma Satiksmes ministrijas Pateicības rakstu par sabiedriskā transporta nozares atpazīstamības veicināšanu.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” personāldaļas un IVS sistēmas vadītāja Ginta Rassa uzņēmumā strādā jau 17 gadus. Viņa ir viens no tiem uzņēmuma darbiniekiem, kas dažāda līmeņa publiskajos pasākumos, konkursos un pieredzes apmaiņas pasākumos prezentē labās prakses piemērus, tādējādi veicinot ne tikai “Ventspils reisa”, bet arī pasažieru pārvadātāju nozares atpazīstamību un veidojot tās publisko tēlu.

Darba kolēģi Gintu raksturo kā atsaucīgu, sabiedrisku un atbildīgu darbinieci, kura nereti ir kā glābējzvans situācijās, kurās nepieciešama ātra reaģēšanu vai nestandarta risinājumi.

Spēju izrādīt iniciatīvu un uzņemties atbildību Ginta apliecinājusi ne vienu reizi vien. Viņas vadībā uzņēmumā 2008.gadā  tika izstrādāta un  ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši trīs ISO starptautiskiem standartiem, bet pašlaik, pateicoties tieši G. Rassas iniciatīvai un atbildīgajai attieksmei pret veicamajiem darba pienākumiem, uzņēmumā jau ir četras kvalitātes vadības sistēmas: darba drošības un arodveselības; vides pārvaldības un energoefektivitātes.

Kvalitātes sistēmas ieviešana un veiksmīga tās vadīšana 15 gadu garumā, kā arī Gintas Rassas personiskā iniciatīva un ieguldījums ir viens no priekšnoteikumiem arī vairākiem izciliem uzņēmuma sasniegumiem:

  • Satiksmes ministrijas speciālbalva par drošības veicināšanu sabiedriskajā transportā;
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālbalva Reģiona spēks;
  • 11 gadus pēc kārtas  - Drošākais pasažieru pārvadātājs Latvijā;
  • 11 gadus pēc kārtas - statusu Ģimenei draudzīga darbavieta;
  • 6 gadu pēc kārtas – Ilgtspējas indeksa Platīna atzinība;
  • vairāki izcili vērtējumi vides jomā, no kuriem nozīmīgākais ir Valsts vides dienesta Zaļās izcilības balvu 2022 kategorijā autotransporta remontdarbnīcas.

Pirms dažiem gadiem, kad sākās covid – 19 pandēmija, G.Rassa kā uzņēmuma vadības pārstāve nekavējoties uzņēmās atbildību par epidemioloģiskās drošības pasākumiem uzņēmumā. Viņas vadībā tika izstrādāts preventīvo pasākumu plāns, kuru pēc tam kā paraugu izmantoja citi radniecīgi uzņēmumi. Visu pandēmijas laiku Ginta arī nodrošināja regulāru kontroli par šo pasākumu ievērošanu. Tā rezultātā,  neskatoties uz augstajiem saslimstības rādītājiem valstī, uzņēmuma darbu kopumā pandēmija ietekmēja minimāli, jo neizpildītu reisu, kuru iemesls būtu autobusu vadītāju slimība, nebija. Kopā ar tehniskajiem darbiniekiem G. Rassa pandēmijas sākumā izstrādāja un ieviesa īpašus aizsargus autobusu vadītājiem, tādējādi nodrošinot papildus aizsardzību epidemioloģiski nedrošā vidē.

Brīvajā laikā Ginta Rassa popularizē veselīgu dzīvesveidu, nodarbojas ar vieglatlētiku un ir demonstrējusi pasaules līmeņa sniegumu senioriem dažādās skriešanas disciplīnās, kā arī vienmēr aktīvi iesaistījusies uzņēmuma sporta dzīvē, palīdzot uzņēmuma komandai sasniegt izcilus rezultātus.

Vēlam Gintai arī jaunajā, 2024.gadā, gan darbā, gan personiskajā dzīvē turpināt iepriekš veiksmīgi iesākto, kā arī saglabāt dzīvesprieku un enerģiju.

2024. gada 2. janvārī