UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” atkārtoti saņem Ilgtspējas indeksa Platīna atzinību.

“Ventspils reiss” atkārtoti saņem Ilgtspējas indeksa Platīna atzinību.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” saņēmis augstāko novērtējumu Latvijas Ilgtspējas indeksa izvērtēšanā, atkārtoti saņemot Platīna atzinību.

Līdz ar to arī šogad uzņēmums kļuvis ne tikai par vienīgo pasažieru pārvadātāju Latvijā, kas saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna atzinību, bet arī par vienīgo pasažieru pārvadātāju, kas 2019.gadā saņēma kādu no Ilgtspējas atzinībām.

Ilgtspējas indeksa iniciatori ir Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, un tā mērķi ir paaugstināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī palīdzēt Latvijas uzņēmumiem novērtēt savu sniegumu un gūt pārskatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tas ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem apzināt savas darbības ilgtspēju un atbildību un sniedz sabiedrībai objektīvu priekšstatu par atbildīgākajiem Latvijas uzņēmumiem.

Atbilstību kādai no 5 Ilgtspējas kategorijām nosaka kompetenta ekspertu žūrija, vērtējot dalībnieka sniegumu piecās būtiskās biznesa jomās. Vispirms tā ir uzņēmuma stratēģija jeb darbības plānošana ilgtermiņā; tirgus attiecības – tiek vērtēta biznesa procesu atklātība un atbildība pret klientiem; darba vide (personāla politika), vide (uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi) un ieguldījums sabiedrībā (veselības veicināšanas pasākumi, sadarbība ar vietējo kopienu). Katra anketas atbilde ir jāpamato un jāapliecina ar publisku atsauci internetā vai citos masu medijos, vai arī ar oficiālu dokumentu, jo Ilgtspējas indeksā vērtē to, kas praktiski uzņēmumā notiek. Pēc uzrādītajiem rezultātiem (spējas apliecināt savu sniegu un atbilstību izvirzītajiem kritērijiem), uzņēmumi tiek dalīti četrās kategorijās: platīna (pārsniedz 90%) zelta (no 80 līdz 89,9%), sudraba (no 60 līdz 79,9%) un bronzas (no 40 līdz 59,9%).

Viens no lielākajiem ieguvumiem, piedaloties šāda veida izvērtējumā, ir atgriezeniskā saite, jo žūrija katram konkursa dalībniekiem izsniedz rakstisku vērtējuma analīzi, kurā norādīts ne tikai uz trūkumiem, bet sniegti arī praktiski ieteikumi turpmākai izaugsmei.

Latvijā Ilgtspējas indekss tiek izvērtēts desmito gadu, un šogad tajā piedalās ne tikai uzņēmumi, bet arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī dažādas iestādes un organizācijas. “Ventspils reiss” Ilgtspējas indeksa izvērtēšanā piedalās jau septīto gadu, un labus rezultātus spēja uzrādīt jau pirmajā dalības gadā, kad tika novērtēts ar Sudrabu. Pakāpeniski uzlabojot savu sniegumu visās jomās, arī otrajā dalības gadā apliecināta atbilstība Sudrabam, bet pēc tam trīs reizes pēc kārtas – Zelta vērtējums, nu jau otro gadu pēc kārtas – Platīns.

Minētā balva ir viens no izcilākajiem pašvaldības SIA „Ventspils reiss” sasniegumiem, kas apliecina - uzņēmuma darbs organizēts visaugstākajā līmenī. Uzņēmumi, kam piešķir Platīna atzinību, savā darbībā demonstrē atbildīgu attieksmi un augsta līmeņa korporatīvo atbildību visās savas darbības jomās, nosakot atbildīgos gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana, kā arī tie regulāri sniedz caurskatāmas un publiskas atskaites par savu darbību. Tie rūpējas ne tikai par saviem darbiniekiem, bet arī klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu, iesaistot to gan vērtēšanas procesos, gan sava snieguma uzlabošanā, un šo uzņēmumu publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

Līdzās šai atzinībai pašvaldības SIA „Ventspils reiss” 2019. gadā septīto gadu pēc kārtas kā balvu par atbildīgo attieksmi un ieguldījumu ģimenisko vērtību atbalstīšanā saņēmis Labklājības ministrijas statusu „Ģimenei draudzīgs komersants”, kā arī ceturto gadu pēc kārtas Ventspils pilsētas domes atzinību un statusu “Videi draudzīgs”. Uzņēmums 6 gadus pēc kārtas atzīts par Drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, kura dibināta 1997. gadā. Tā nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Ventspils pilsētas autobusu maršrutos, starppilsētu maršrutos un pasūtījuma tūrisma braucienos, kā arī apsaimnieko Ventspils autoostu.

2019. gada 20. jūnijā