UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reiss” apkalpos arī novada autobusu maršrutus

No 2021.gada 1. janvāra sabiedriskā transporta pakalpojumus Ventspils novadā nodrošinās pašvaldības SIA  “Ventspils reiss”.

Tiesības apkalpot Ventspils novada jeb vietējās nozīmes reģionālos sabiedriskā transporta maršrutus “Ventspils reiss” ieguva, uzvarot konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu līdz 2021. decembrim, ko izsludināja Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojuma pieejamību laikā, kamēr tiks noslēgti līgumi par pārvadājumiem 10 gadu periodā, jo šī konkursa uzvarētāji vēl līdz galam nav noskaidroti.

Tā kā noslēgtais līgums, kas būs spēkā no 2021.gadā, ir īstermiņa līgums, noteiktās kvalitātes prasības netiek paaugstinātas un  ir tādas, ko pārvadātāji nodrošina jau šobrīd, un to izpildei papildu investīcijas nav nepieciešamas. Noteikts, ka temperatūrai autobusa salonā jāatbilst sezonai un jābūt robežās no + 160C līdz + 240C. Tāpat  jānodrošina iespēja pārvietoties personām ar funkcionāliem traucējumiem, ievērojot normatīvajos dokumentos noteikto kārtību, ka speciāli pielāgots autobuss jāpiesaka vismaz 3 dienas iepriekš. Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apkalpotajos maršrutos to iespējams izdarīt, darba laikā zvanot pa tālruni 63622422.

Pārvadātāju maiņa nekādā ziņā neietekmēs pasažieru pārvietošanās iespējas, jo pašvaldības SIA “Ventspils reiss” apkalpos tos pašus maršrutus, ko līdz šim SIA “Sabiedriskais autobuss”, un pašlaik nekādas izmaiņas netiek plānotas.

Atgādinām, ka Ventspils novadā sabiedriskā transporta pakalpojumi  tiek nodrošināti šādos maršrutos: “Ventspils – Ance”, “Ventspils – Ugāle”, “Ventspils – Ziras”, “Ventspils – Blāzma – Stikli”, kā arī vasaras sezonā “Ventspils – Mazirbe” un “Ventspils – Liepene”. Reisu izpildes dienas un autobusu kustības laiki, kā arī braukšanas maksa nemainās.

2020. gada 11. decembrī