UzņēmumsAktualitātes

“Ventspils reisam” – ceturto reizi Ilgtspējas indeksa augstākā - Platīna atzinība

“Ventspils reisam” – ceturto reizi Ilgtspējas indeksa augstākā - Platīna atzinība

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss”, piedaloties ikgadējā Latvijas Ilgtspējas indeksa izvērtēšanas procesā,  ceturto gadu pēc kārtas izcīnījis augstāko - Platīna atzinību, kas apliecina ne tikai uzņēmuma darbības atbilstību visaugstākajiem kritērijiem, bet arī tā atbildību dažādās biznesa jomās.

Vārds ilgtspēja dažādās vārdnīcās tiek skaidrots kā spēja radīt apstākļus ilgstošai, līdzsvarotai pašattīstībai. Uzņēmumiem tas nozīmē atbildību un spēju ne tikai radīt priekšnoteikumus veiksmīgam šī brīža darbam, bet organizēt savu darbu tā, lai netiktu radīts nekāda veida apdraudējums nākamajā paaudzēm. Šim nolūkam nepieciešams panākt līdzsvaru starp trim biznesa procesiem būtiskām jomām - vides, ekonomisko, sociālo. Tas nozīmē, ka vienlaikus jāievēro gan stingras vides aizsardzības prasības, gan jāuzrāda augsti ekonomiskie rādītāji, kā arī jānodrošina pēc iespējas augstāka dzīves kvalitāte darbiniekiem un vietējai kopienai. Vienkāršāk sakot, būt ilgtspējīgam nozīmē rūpēties par šodienu un ieguldīt arī nākotnē.  

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” jau devīto gadu apliecina, ka spēj strādāt tā, lai ne tikai panāktu līdzsvaru starp šīm jomām, bet atrastu arī iespējas pilnveidoties un attīstīties. Labi rezultāti tika uzrādīt jau pirmajā gadā, kad “Ventspils reiss” izcīnīja Sudraba kategoriju, kas jau pirmajā dalības gadā izdodas reti kuram – visbiežāk pirmais ekspertu vērtējumu atbilst bronzas atzinībai vai arī vispār nesasniedz atbilstošo līmeni. Pakāpeniski uzlabojot savu sniegumu visās jomās, “Ventspils reiss” arī otrajā dalības gadā saņēma Sudraba, bet pēc tam trīs reizes pēc kārtas – Zelta atzinību, un nu jau ceturto gadu pēc kārtas izcīnīts šobrīd augstākais ekspertu vērtējums - Platīna atzinība.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” valdes priekšsēdētajs Arturs Lieģis saka, ka “ šis sasniegums rada divējas sajūtas. No vienas puses - šis augstais vērtējums jau šķiet pašsaprotams, jo atzinība izcīnīta ceturto gadu pēc kārtas. Vienlaikus tas ir arī milzīgs gandarījums, jo, pārskatot apbalvoto sarakstu, redzams, ka esam vienā līmenī ar lieliem un starptautiskiem uzņēmumiem, kā, piemēram, “Latvenergo”, “RIMI Latvija”, “Latvijas Mobilais telefons”.”

Dalība Latvijas Ilgtspējas indeksā ir brīvprātīga, un dalībnieka iesniegto pašvērtējumu piecās būtiskās biznesa jomās - stratēģija jeb darbības plānošana ilgtermiņā, tirgus attiecības (biznesa procesu atklātība un atbildība pret klientiem), darba vide (personāla politika), vide (uzņēmuma ietekme uz apkārtējo vidi) un ieguldījums sabiedrībā (veselības veicināšanas pasākumi, sadarbība ar vietējo kopienu) – vērtē kompetenta ekspertu žūrija.  Katru atbilde iesniegtajā anketā ir jāpamato un jāapliecina ar publisku atsauci internetā vai citos masu medijos, vai ar oficiālu dokumentu, jo Ilgtspējas indeksā vērtē tikai to, kas uzņēmumā patiešām paveikts. Pēc uzrādītajiem rezultātiem (spējas apliecināt savu sniegu un atbilstību izvirzītajiem kritērijiem), uzņēmumi tiek dalīti četrās kategorijās: platīna (pārsniedz 90%) zelta (no 80 līdz 89,9%), sudraba (no 60 līdz 79,9%) un bronzas (no 40 līdz 59,9%). Viens no lielākajiem ieguvumiem, piedaloties šāda veida izvērtējumā, ir atgriezeniskā saite, jo žūrija katram konkursa dalībniekiem izsniedz rakstisku vērtējuma analīzi, kurā norādīts ne tikai uz trūkumiem, bet sniegti arī praktiski ieteikumi turpmākai izaugsmei.

Uzņēmumi, kam piešķir Platīna atzinību, savā darbībā demonstrē gan atbildīgu attieksmi, gan augsta līmeņa atbildību visās savas darbības jomās; rūpējas ne tikai par saviem darbiniekiem, bet arī klientiem, sadarbības partneriem un vietējo kopienu, iesaistot to gan vērtēšanas procesos, gan sava snieguma uzlabošanā; šo uzņēmumu publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

Ilgtspējas indeksa mērķis ir paaugstināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, kā arī palīdzēt Latvijas uzņēmumiem novērtēt savu sniegumu un gūt pārskatu par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Tā iniciatori ir Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.  

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir 100% pašvaldības kapitālsabiedrība, kura dibināta 1997. gadā un atzīta arī par Ģimenei draudzīgu darbavietu. Tā nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus Ventspils pilsētas autobusu maršrutos, starppilsētu un Ventspils novada maršrutos un pasūtījuma tūrisma braucienos, kā arī apsaimnieko Ventspils autoostu. Uzņēmums 8 gadus pēc kārtas atzīts par Drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā, kā arī izcīnījis citas balvas, kuras apliecina kapitālsabiedrības atbildību un rūpes par darbiniekiem un viņu labklājību, sabiedrību un vidi.

2021. gada 15. jūnijā