UzņēmumsAktualitātes

Ventspilnieku ikdienas pārvietošanās paradumi

Ventspilnieku ikdienas pārvietošanās paradumi

Pavisam nesen, februāra mēnesī, pētījumu centrs SKDS  veica Ventspils iedzīvotāju aptauju, kuras laikā tika noskaidrots, ka lielākā daļa ventspilnieku ikdienas pārvietošanās paradumi jau vairākus gadus ir nemainīgi, un ikdienā parasti priekšroka tiek dota automašīnai.

Pētījuma ietvaros respondentiem tiek jautāts, kādā veidā viņi ikdienā  parasti pārvietojas Ventspils pilsētā. Respondentu atbildes apstiprināja iepriekšējos gados novēroto tendenci, ka jau vairākus gadus galvenais pārvietošanās līdzeklis Ventspilī ir automašīna. Puse no respondentiem – 54 %  - viennozīmīgi atbildēja, ka ikdienā parasti pārvietojas ar privāto automašīnu kā vadītājs vai pasažieris.

Pirms 6 gadiem šādu atbildi sniedza tikai 39% respondentu, bet 2018.gadā – 44%. Tātad pēdējā gada laikā to iedzīvotāju skaits, kas ikdienā parasti pārvietojas ar personisko auto,  ir palielinājies par 10%. Tas ir diezgan ievērojams pieaugums, ja iepriekš gada laikā pieaugums vidēji tika novērots  tikai 3% gadījumu.

To, ka visbiežāk pārvietojas ar automašīnu, apgalvo vīrieši, respondenti vecumā no 25 līdz 54 gadiem, ar augstāko izglītību, latviski runājoši un strādājoši, kas savus ienākumus vērtē kā augstus vai vidēji augstus.

Otrs iecienītākais pārvietošanās veids ir iešana kājām, ko par savu atzinuši 15% respondentu, no kuriem vairums ir sievietes, savukārt kājāmgājēja vecums svārstās no 18 līdz 24 gadiem vai vecāki par 64 gadiem. Arī šajā respondentu grupā dominē latviski runājošie iedzīvotāji.

Sabiedrisko transportu ikdienā parasti izmanto ceturtā daļa pilsētnieku, un aptaujas dati liecina, ka vienlīdz populāri ir gan maršruti no nr.1 līdz nr.13 (izmanto 12,3%), gan mikriņi jeb maršruti no nr.20 līdz Nr.22 (izmanto 12,2%).

Velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli starp pieaugušajiem vecumā no 18 gadiem pēdējos gadus izmanto vidēji 6% respondentu. Jāmin, ka reāli ielās gan ir daudz vairāk velosipēdistu, jo tas ir iecienīts skolēnu pārvietošanās līdzeklis, ko izmanto, lai nokļūtu mācību iestādēs, kā arī brīvā laika pavadīšanai. 2019.gada septembra mēnesī, apsekojot Ventspils vispārizglītojošās skolas, tika secināts, ka atkarībā no skolēnu skaita mācību iestādē, pie skolām novietoto velosipēdu skaits   sniedzas līdz pat simtam.

Jautājumi par dažādu transportu veidu izmantošanu ikdienā SKDS aptaujā ir iekļauti no 2014.gada, bet jautājumi par sabiedriskā transporta izmantošanu tajā iekļauti jau no 2003.gada.

2020. gada 16. aprīlī