UzņēmumsAktualitātes

Vēlreiz par braukšanas maksas atvieglojumiem

Vēlreiz par braukšanas maksas atvieglojumiem

Braukšanas maksas atvieglojumus autobusos ir tiesības saņemt vairākām pasažieru kategorijām visos starppilsētu un novada autobusu maršrutos Personas ar I vai II grupas invaliditāti un viņu pavadoņi braukšanas maksas atvieglojumus var saņemt arī pilsētas nozīmes maršrutos.

 

Pasažieriem, kuri par braucienu sabiedriskajā transportā ir tiesīgi saņemt atlaidi 100% apmērā, tiek izsniegta nulles vērtības biļete. Savukārt pasažieri, kuriem valsts daļēji apmaksā braucienu, iegādājas biļeti ar atlaidi.

1.Pasažieri, kuriem valsts apmaksā braucienu 100% apmērā starppilsētu un arī pilsētas autobusu maršrutos:

 • personas ar I vai II grupas invaliditāti,
 • personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti
 • persona, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

Lai saņemtu atlaidi, pasažierim ir jāuzrāda invaliditātes apliecība. Jaunā parauga invaliditātes apliecība, kurā nav foto, ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Uzrādot derīgu vecā parauga apliecību ar foto, papildus citi personu apliecinoši dokumenti nav nepieciešami.

2.Pasažieri, kuriem valsts apmaksā braucienu 100% apmērā starppilsētu autobusu maršrutos:

 • pirmskolas vecuma bērni;
 • bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Lai saņemtu atlaidi, pasažierim ir jāuzrāda apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai;
 • politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. Lai saņemtu atlaidi, pasažierim ir jāuzrāda attiecīgi politiski represētās personas apliecība vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecība.

3.Daudzbērnu ģimenes locekļi un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona līdz 24 gadu vecumam, ja tai noteikta I un II grupas invaliditāte, un kurām ir piešķirta apliecība Goda ģimene, uzrādot 3+ Ģimenes karti vai Goda ģimenes apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi / ID karti) vai skolēna / studenta apliecību, var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu un novada maršrutu autobusos:

 • 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas;
 • 40% apmērā no abonementa biļetes cenas;
 • 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas var saņemt skolēni;
 • 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas var saņemt studenti līdz 24 gadu vecumam;
 • 100% apmērā valsts svētku dienās: 4.maijā, 11.novembrī un 18.novembrī.

Dokumentiem, kas apliecina pasažiera tiesības saņemt atlaidi, jābūt līdzi gan biļetes iegādes brīdī, gan arī brauciena laikā.

2022. gada 20. jūlijā