UzņēmumsAktualitātes

Vai uzturēt tīru autobusu ir viegli?

Vai uzturēt tīru autobusu ir viegli?

Viszināmākā no transporta nozares profesijām, protams, ir transportlīdzekļu vadītājs. Taču tā nebūt nav vienīgā, kas nepieciešama, lai autoparks varētu normāli funkcionēt. Transporta mazgātāji laikam gan ir viena no tām profesijām, ko diez vai sauksim par sapņu profesiju, taču sabiedriskā transporta uzņēmumā tā noteikti ir nepieciešama, jo brauciens tīrā autobusā neapšaubāmi būs patīkamāks.

“Ventspils reiss” par savu autobusu tīrību gādā pats. Uzņēmumā ir speciāli aprīkota transporta mazgātava, kā arī izveidota atsevišķa struktūrvienība, kurā 3 maiņās strādā 9 transporta mazgātāji.  Tā iespējams nodrošināt, ka katrs autobuss, maiņas beigās atgriežoties bāzē, tiek rūpīgi uzkopts.

Katra autobusa vadītāja pienākums ir ne tikai sekot līdzi autobusa tīrībai maiņas laikā un nepieciešamības gadījumā uzkopt to reisu starplaikos, bet maiņas beigās obligāti nodot autobusu mazgātājiem. Šoferīši zina, ka neiztīrīts autobuss nākamajā rītā netiks izlaists uz līnijas. Arī kontroles dienesta pienākums ir kontrolēt autobusu tīrību pirmajos rīta reisos.

Ikdienas tīrīšanas ietvaros tiek veikta autobusa virsbūves mazgāšana gan mehāniski, izmantojot mazgāšanas portālu, gan ar rokām, ja nepieciešams; tiek veikta autobusa salona mitrā uzkopšana un dezinfekcija, īpašu uzmanību pievēršot rokturiem un citām virsmām , kurām visbiežāk pieskaras pasažieri, kā arī logu stiklu tīrīšana no iekšpuses. Reizi nedēļā katram autobusam paredzēta lielā uzkopšana, kad papildus tiek tīrīti un dezinficēti arī krēsli.

Mazgātāja darbs nav viegls, jo jāstrādā mitrumā un nereti arī caurvējā, darba procesā tiek izmantoti dažādi ķīmiskie līdzekļi, kurus lietojot stingri jāievēro instrukcija, kā arī jāprot apieties ar speciālo mazgāšanas iekārtu. Tāpēc jaunie darbinieki vispirms tiek apmācīti un tikai pēc tam var sākt strādāt patstāvīgi. Lai gan normatīvie akti to nenosaka, “Ventspils reisā”, rūpīgi izvērtējot mazgātāju darba apstākļus, ir pieņemts lēmums, ka šīs profesijas pārstāvji strādā īpaši kaitīgā darba vidē, tāpēc viņiem tiek piešķirtas 3 apmaksātas papildus atvaļinājuma dienas. Tāpat kā pārējam tehniskajam personālam, arī mazgātājiem tiek nodrošināts darba apģērbs, apavi un individuālie aizsardzības līdzekļi, kas īpaši svarīgi tieši pašlaik, kad autobusi tiek pastiprināti uzkopti un dezinficēti.

Tā kā darbs nav patīkams, jo bieži nākas sastapties ar pasažieru bezatbildīgu attieksmi pret sabiedrisko transportu, kad autobusa salons apzināti piemēslots vai nodarīti cita veida bojājumi, tas rada risku biežai darbinieku maiņai. Taču ja uzņēmums rūpējas par saviem darbiniekiem un novērtē viņu ieguldījumu kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanā, tad šis risks tiek ievērojami samazināts. Starp mūsu transporta mazgātājiem ir darbinieki, kuri uzņēmumā strādā jau 10 un vairāk gadus. Kā viņi paši saka, tad šajā laikā redzēts daudz kas, un pasažieru radošumam (šoreiz gan pārnestā nozīmē) nav robežu.

Kā liecina pieredze, pasažieriem patīk pārvietoties tīros autobusos, kuros nav jābaidās pieskarties roku balstiem vai atspiest galvu pret krēsla atzveltni un caur kuru logiem var skaidri saskatīt garāmslīdošo ainavu. Tāpēc aicinām pasažierus cienīt to cilvēku darbu, kuri ikdienā rūpējas, lai šāda iespēja būtu, kā arī mudinām ievērot: sabiedriskais transports nav vientuļa sala, tajā ikdienas pārvietojas simtiem cilvēku. Un tīru autobusu gribas visiem. Tāpēc aicinām katru pasažieri pēc reisa pārliecināties, vai nākamajam būs tikpat patīkami apsēsties tajā sēdvietā. Ja arī gadījies piemēslot, sakopsim katrs pats pēc sevis!

2020. gada 17. jūlijā