UzņēmumsAktualitātes

Vai spējam izpildīt 10 ANO Globālā līguma principus?

Vai spējam izpildīt 10 ANO Globālā līguma principus?

Domājot par ilgtspējīgu attīstību, esam izvērtējuši kapitālsabiedrības darbības atbilstību 10 ANO Globālā līguma principiem, kas pasaulē tiek popularizēti jau 19 gadus.

Globālais līgums ir Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) iniciatīva, kuru veido desmit uzņēmuma sociālo atbildību stiprinoši principi, kas rosina ievērot cilvēktiesības un labus darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju.

Tā kā esam Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs,  un LDDK ir šīs iniciatīvas koordinators Latvijā, nolēmām sevi pārbaudīt. Mūsuprāt, varam būt apmierināti, jo pašvērtējums apliecina - esam atbildīgi!

2018. gada 7. maijā