UzņēmumsAktualitātes

Vai sabiedriskais transports ir populārs?

Vai sabiedriskais transports ir populārs?

Neskatoties uz covid – 19 pandēmijas radīto krīzi, sabiedriskais transportam tomēr nozīmīga loma iedzīvotāju mobilitātes nodrošināšanā. Piemēram, 2020. gadā Eiropā sabiedriskajā transportā tika veikti aptuveni 60 miljardi braucienu. Iedomājieties, kas notiktu ar satiksmi, ja visi šie pasažieri izmantotu vieglos auto?

Nereti cilvēkiem šķiet, ka par pārticību valstī liecina tas, cik daudz automašīnu regulāri piedalās satiksmē. Patiesība gan ir nedaudz citāda: pasaules pieredze liecina, ka pārtikusi ir nevis tā valsts, kurā maznodrošinātā sabiedrības daļa ikdienā brauc ar privātajām automašīnām, bet gan tā, kurā pārtikušie pilsoņi izvēlas izmantot sabiedrisko transportu.

Lai gan kopējais braucienu skaits sabiedriskajā transportā Eiropā kopumā ir diezgan liels, tieši Eiropas Savienībā sabiedrisko transportu iedzīvotāji izmanto samērā reti, taču Latvija  ( vēl arī  Ungārija, Čehija un Rumānija)  tomēr ir starp tām ES valstīm, kurās sabiedrisko transportu izmanto bieži.

Par to gan nav jābrīnās, jo vidēji Eiropas Savienībā uz 1000 iedzīvotājiem ir  569 vieglās automašīnas, bet Latvijā tikai 342 vieglās automašīnas, kas ir viszemākais skaits ES.  

Savukārt visretāk sabiedrisko transportu ES izmanto Kipras iedzīvotāji, no kuriem 63% atzinuši, ka nekad neizmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Statistikas dati liecina, ka 2020. gadā tikai 16 % ES iedzīvotāju sabiedrisko transportu izmanto katru dienu;  11%  - dažas reizes nedēļā; 11 % reizi gadā vai retāk, bet 25% to neizmanto.

Visā ES kursē aptuveni 692 tūkstoši autobusi, no kuriem pusi var atrast Polijā, Itālijā un Francijā. 2021. Vidējais autobusu vecums ES ir 11,2. Vecākie autobusi kursē Grieķijā, kur to vidējais vecums ir 19,9 gadi, bet jaunākie – Austrijā – 4,8 gadi.

Pēc SKDS aptaujas datiem Ventspilī 2020. gadā katru dienu sabiedrisko transportu izmantoja 9%, dažas reizes nedēļā – 10%, reizi nedēļā vai retāk -13%, bet reizi mēnesī vai retāk- 17% iedzīvotāju. Savukārt 49% aptaujāto ir apgalvojuši, ka sabiedrisko transportu neizmanto.  

Materiāls sagatavots, izmantojot Eurobarometer,  

The European Automobile Manufacturers’ Association publicētos datus un  SKDS aptauju rezultātus

2021. gada 29. septembrī