UzņēmumsAktualitātes

Vai sabiedriskā transporta vadītāji Ventspilī brauc droši?

Vai sabiedriskā transporta vadītāji Ventspilī brauc droši?

Sabiedriskā transporta vadītājs ir viena no tām profesijām, kurā nepieciešama augsta atbildības sajūta un profesionalitāte, jo, atrodoties pie sabiedriskā transportlīdzekļa stūres, tā vadītājs ir atbildīgs par daudzu cilvēku drošību un dzīvību: gan pasažieru, gan citu satiksmes dalībnieku, gan savu. 

Viedokli par to, vai Ventspils sabiedriskā transporta vadītāji brauc pietiekami droši, šī gada martā SKDS aptaujā pauda Ventspils iedzīvotāji.

Lielākā daļa Ventspils iedzīvotāju jeb 82% no visiem aptaujātajiem uzskata, ka sabiedriskā transporta vadītāji Ventspils pilsētā brauc droši.

Tie, kas pēdējā gada laikā paši nav vadījuši auto, šo kritēriju vērtē nedaudz labāk (85%) nekā tie, kuri paši ir vadījuši automašīnu (80% ). To, ka sabiedriskā transporta vadītāji brauc droši, pozitīvāk vērtē sievietes, kā arī iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadiem un no 55 līdz 63 gadiem; Ventspils Augstskolas, Ganību ielas un Pārventas daudzdzīvokļu māju rajonā dzīvojošie.

Šāds jautājums iedzīvotājiem tika uzdots pirmo reizi. Līdz šiem respondenti tika lūgti novērtēt autobusu vadītāju braukšanas kultūru, un sniegtās atbildes tika grupētas pēc tā, vai respondents ir izmantojis sabiedrisko transportu, vai nav. 2020.gada novembra  - decembra aptaujā 92% respondentu, kuri bija izmantojuši sabiedrisko transportu, autobusu vadītāju braukšanas kultūru vērtēja pozitīvi.

Droša un arī ekonomiska braukšana ir viena no tām jomām, kam “Ventspils reisā” tiek pievērsta liela uzmanība. Katru gadu tiek rīkotas autobusu vadītāju apmācības drošā un ekonomiskā braukšanā, kā arī autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkurss, kura laikā autobusu vadītājiem jākārto Ceļu satiksmes noteikumu tests atbilstoši D kategorijas prasībām un jāparāda arī savas praktiskā braukšanas iemaņas. Uzņēmumā strādā arī satiksmes drošības instruktors, kurš regulāri seko līdzi autobusu vadītāju darbam uz līnijas, organizē stažēšanos un apmācības, kā arī veic novērojumu regulāru analīzi un aktualizāciju autobusu vadītājiem. Autobusu vadītāju sapulcēs, izmantojot satiksmes drošības instruktora veidotos videomateriālus, kuros fiksēts autobusu vadītāju ikdienas darbs uz līnijas, tiek analizēti gan tipiskākie negatīvie, gan arī pozitīvie piemēri.

2021. gada 9. jūnijā