UzņēmumsAktualitātes

Uzsākti skolēnu pārvadājumi novadā

Uzsākti skolēnu pārvadājumi novadā

28.augustā pašvaldības SIA „Ventspils reiss” noslēdzis 2 līgumus par skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu Ventspils novadā.

Līgumi noslēgti saskaņā ar atklātā konkursa „Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2018./2019.mācību gadā” rezultātiem.

Pārvadājumi nodrošinās gandrīz 100 izglītojamo nokļūšanu Užavas un Ugāles izglītības iestādēs.

Pārvadātāja pienākumi līguma darbības laikā paredz nodrošināt savlaicīgus un kvalitatīvus pārvadājumus,īpašu uzmanību pievēršot precīzai kustības grafika ievērošanai un pasažieru drošībai.

Arī iepriekš kapitālsabiedrība veiksmīgi sadarbojusies ar Ventspils novada pašvaldību, nodrošinot izglītojamo pārvadājumus ne tikai uz Ugāli un Užavu, bet arī Tārgali.

2018. gada 5. septembrī