UzņēmumsAktualitātes

Uzsāk projekta ieviešanu

Uzsāk projekta ieviešanu

Lai nodrošinātu augstākā līmeņa videi draudzīgāku sabiedriskā transporta pakalpojumu Ventspils pilsētā, samazinot vides piesārņojumu, PSIA “Ventspils reiss” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par investīciju projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” (eBuss) īstenošanu sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību.

Latvija kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem 2014.-2020.gada posmā ir noteikusi pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs, šīs prioritātes ietvaros paredzot atbalstīt arī videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru.

PSIA “Ventspils reiss”, pastāvīgi atjaunojot autoparku, iegādājas tikai jaunus autobusus, kas aprīkoti ar modernām un videi draudzīgām tehnoloģijām. Jau pašlaik 79% no visiem pilsētas autobusiem ir aprīkoti ar Euro 5 un Euro 6 dīzeļdzinējiem. Savukārt atbalsts augstākā līmeņa videi draudzīga sabiedriskā transporta līdzekļu iegādei paver jaunas iespējas ventspilniekiem sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā.

Jau vairākus gadus Ventspils pilsēta un PSIA “Ventspils reiss” ir vērtējis iespēju ieviest videi vēl draudzīgāku sabiedrisko transportu Ventspilī un analizējis iespējamos ieguvumus Ventspils iedzīvotājiem, kā arī pieejamos tehnoloģiskos risinājumus un to piemērotību Ventspils sabiedriskā transporta tīklam. Tā kā videi draudzīgas tehnoloģijas sabiedriskā transporta jomā ir inovatīvi un attīstības stadijā esoši produkti, tika analizēti visi minētie aspekti, lai, ieviešot videi draudzīgāku transportu, ieguvums ventspilniekiem un pilsētas videi būtu pēc iespējas lielāks.

Ventspils pasažieri ir ļoti iecienījuši mazas ietilpības autobusus, jo, tiem kursējot mikroautobusu režīmā, laika intervāls starp reisiem ir mazs, kā arī pasažieriem ir minimizēts ceļā pavadītais laiks un autobusi apstājas pēc pieprasījuma. Tādēļ saprotams, ka vislielākais efekts vides piesārņojuma – atgāzu un trokšņa – samazināšanai būtu sasniedzams videi draudzīgāku transportu ieviešot visvairāk izmantotajos mikroautobusu maršrutos ar mazas/vidējas ietilpības autobusiem.

Izvērtējot to Eiropas valstu pieredzi, kas jau ikdienā pasažieriem piedāvā videi draudzīgāku sabiedrisko transportu, kā arī tirgus situāciju un pieejamās tehnoloģijas mazas/vidējas ietilpības autobusu ražošanā, secināms, ka vislabākais risinājums ir mazas ietilpības elektroautobusu iegāde, kā arī autobusa ar duālo degvielas sistēmu (hibrīda) iegāde.

Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, projekta ietvaros Ventspils pilsētā tiek plānota 15 videi draudzīgāku autobusu iegāde – gan mazas ietilpības elektroautobusu, gan lielas ietilpības duālās degvielas sistēmas (hibrīds) autobusu iegāde. Lai nodrošinātu maksimālu elektroautobusu noslodzi, paredzēta arī trīs uzlādes staciju izbūve: divas maršruta Nr. 22 galapunktos – Inženieru ielā un Celtnieku ielā, un viena - nakts uzlādes stacija kapitālsabiedrības bāzē Robežu ielā 7.

Īstenojot projektu, pilsētā paredzēts saglabāt esošos sabiedriskā transporta pakalpojumus, kas tiek sniegti ar mazas ietilpības autobusiem. Tādējādi, apkalpojot maršrutus ar jaunajiem autobusiem, pasažieriem tiks saglabātas pierastās ērtības – minimāli intervāli, pēc iespējas īsāks brauciena laiks, ērtāka iekāpšana un izkāpšana pasažieriem vēlamā vietā, nevis tikai pieturās. Plānots, ka maršrutos, ko apkalpos iepriekš minētais videi draudzīgākais transports, tiks pārvadāts vairāk par 50% no kopējā pasažieru skaita.

Kopējās projekta izmaksas ir6 574 289,57 EUR, tostarp ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 4 628 249,99 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2020. gada 1.pusgada beigām.

Projekta īstenošana noris ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros.

Plašākai informācijai:

  • Arvis Bernics
  • pašvaldības SIA “Ventspils reiss” komercpilnvarnieks
  • tālr. 636 29904; e-pasts: vreiss@ventspils.lv