UzņēmumsAktualitātes

Uzņēmumā noslēdzies darbinieku novērtēšanas process

Uzņēmumā noslēdzies darbinieku novērtēšanas process

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” veikta ikgadējā darbinieku novērtēšana, lai pilnveidotu darbinieku darba apmaksas aprēķinu atbilstoši katra padarītā darba apjomam un kvalitātei, kā arī noteiktu apjomu piemaksai par augstu profesionālo meistarību autobusu vadītājiem. 

Darbinieku novērtēšanas procesā katram jāveic sava darba pašvērtējums, izskatot un izvērtēt darba līguma nosacījumus, amata aprakstu, rīkojums un to atbilstību ikdienā veicamajam darbam.

Biroja darbinieki pēc pašvērtējuma sagatavošanas atkarībā no ieņemamā amata, kopā ar struktūrvienības vadītāju piedalās izvērtēšanas pārrunās pie kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja, savukārt autobusu vadītāji saņem individuālās izvērtējuma lapas, kurās atspoguļots vērtējums (attieksme pret tehniku, darbs uz līnijas, universālums (prasme braukt ar dažādu ietilpību autobusiem), rezultāti profesionālās meistarības konkursā un citi kritēriji) par iepriekšējo gadu.

26. un 27. februārī uzņēmumā tiek organizētas autobusu vadītāju sapulces, kuras arī ir daļa no darbinieku novērtēšanas procesa. Sapulču laikā autobusu vadītāji tiks informēti par to, kā veidojas un kā tiek aprēķināta ikgadējā piemaksa par augstu profesionālo meistarību, kā arī katram autobusa vadītājam būs iespējams saņemt informāciju tieši par viņa darba rezultātiem un to vērtējumu. Tajās aktualizēs arī dažādus ar pasažieru pārvadājumiem saistītus jautājumus, informēs par SKDS aptaujas rezultātiem, pārrunās saņemto sūdzību iemeslus, lai tos novērstu, un sūdzības neatkārtotos.

Darbinieku novērtēšana uzņēmumā ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir nodrošināt darba samaksu, kas atbilst struktūrvienības (nodaļas, brigādes) un katra darbinieka padarītajam, ievērojot ne tikai obligāti veicamos pienākumus, bet arī katra darbinieka individuālo pienesumu.

2019. gada 28. februārī