UzņēmumsAktualitātes

Solis pretim elektriskajiem autobusiem

Solis pretim elektriskajiem autobusiem

Ventspils pilsētas dome 9. novembrī atbalstīja investīciju projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” pieteikuma iesniegšanu valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” izsludinātajā ierobežotā projektu iesniegumu atlasē.

Projekta mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa videi draudzīgu sabiedriskā transporta pakalpojumu Ventspils pilsētā, samazinot vides piesārņojumu, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un veicinot pasažieru skaita pieaugumu. Projekta iesniedzējs, virzītājs un īstenotājs ir pašvaldības SIA “Ventspils reiss” sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību.

Projekta (saīsinājumā “eBuss”) ietvaros Ventspils pilsētā tiek plānota 14 mazas ietilpības elektroautobusu un 1 lielas ietilpības duālās degvielas sistēmas (hibrīds) autobusa iegāde. Lai nodrošinātu maksimālu elektroautobusu noslodzi, paredzēta arī trīs uzlādes staciju izbūve: divas maršruta Nr. 22 galapunktos - Inženieru ielā un Celtnieku ielā, un viena - nakts uzlādes stacija kapitālsabiedrības bāzē Robežu ielā 7.

Realizējot projektu, pilsētā paredzēts saglabāt esošo sabiedriskā transporta sistēmu, sniedzot pakalpojumu ar mazas ietilpības elektroautobusiem. Tādējādi tiks saglabātas pieprasītāko maršrutu priekšrocības – minimāli intervāli, pēc iespējas īsāks brauciena laiks un ērtāka iekāpšana un izkāpšana pasažieriem vēlamā vietā. Īstenojot projektu, plānots, ka maršrutos, ko apkalpos iepriekš minētais videi draudzīgākais transports, tiks pārvadāts vairāk par 50% no kopējā pasažieru skaita.

Ir aprēķināts, ka PSIA “Ventspils reiss” ieguldītie līdzekļi projekta realizācijai atmaksāsies 4,3 gadu laikā. Realizējot šo projektu, pašvaldības kompensācija zaudējumu segšanai par pilsētā veiktajiem pasažieru pārvadājumiem vidējā plānošanas periodā (14 gadu laikā) samazinātos par 1,298 milj. EUR. Projekta realizācijas rezultātā 87.5% no pilsētas pārvadājumos iesaistītajiem autobusiem būs augstākā līmeņa videi draudzīgi autobusi ar vidējo vecumu 3 gadi.

Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 6 574 289,57 EUR, tostarp ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir līdz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 4 628 249,99 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2020. gada 1.pusgada beigām.

Projektu plānots iesniegt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros.

2017. gada 13. novembrī