UzņēmumsAktualitātes

SKDS aptaujas rezultāti – vai sabiedrisko transportu izmantojam biežāk?

SKDS aptaujas rezultāti – vai sabiedrisko transportu izmantojam biežāk?

Šis ir jau trešais raksts, kurā ventspilnieki tiek iepazīstināti ar SKDS februāra aptaujas rezultātiem, un tajā stāstīsim par to, cik bieži pilsētnieki izmanto sabiedrisko transportu, kā arī uzzināsim, kāpēc daļa respondentu to izmanto retāk.

Pirmajos rakstos lasītājus iepazīstinājām ar respondentu viedokli par to, kādam nolūkam tiek izmantots sabiedriskais transports, kā arī ar noskaidrojām, kādi ir ventspilnieku iecienītākie pārvietošanās paradumi ikdienā. Šajā rakstā lielāku uzmanību pievērsim jautājumam, vai sabiedriskais transports tiek izmantots biežāk vai retāk nekā iepriekš un kāpēc.   

2020. gada februāra SKDS aptaujā 58 % ventspilnieku apgalvoja, ka pēdējā gada laikā ir izmantojuši sabiedrisko transportu. No tiem 5% to izmanto katru dienu. Ceturtā daļa ventspilnieku ar autobusu brauc vismaz reizi nedēļā, savukārt trešdaļa respondentu vismaz reizi mēnesī. 40% aptaujāto atbildējuši, ka sabiedrisko transportu neizmanto vispār.

Novērtējot sabiedriskā transporta izmantošanas biežumu, lielākā daļa respondentu – 43 % -  atbildējuši, ka sabiedrisko transportu izmanto tikpat bieži, cik iepriekš, savukārt 4 % izteikušies, ka dara to biežāk.  Tā kā pēdējo piecu gadu laikā šādu atbildi snieguši vidēji 3 % , tad šogad vērojams neliels pieaugums.

To, ka sabiedrisko transportu izmanto biežāk, vairāk minējušas sievietes; jaunieši līdz no 18 līdz 24 gadu vecumam un respondenti , kas vecāki par 64 gadiem.

Novērtējot, kurus maršrutus sākuši biežāk izmantot, respondenti pārliecinoši atbildējuši, ka tie sabiedriskā transporta maršruti no Nr. 20 līdz Nr.23 jeb tā dēvētie taksobusi, ar kuriem pārvietoties iespējams ātrāk un kuros pasažierus uzņem un izlaiž ārpus pieturām. Šāda atbilde sniegta 15 % gadījumu. Pozitīvi vērtējams, ka arī 4 % no tiem respondentiem, kas ikdienā parasti pārvietojas kājām, atzinuši, ka sabiedrisko transportu 2019.gadā izmantojuši biežāk nekā iepriekš.

20 % respondentu nav spējuši novērtēt, vai sabiedriskā transportu izmanto biežāk vai retāk, savukārt 34% atbildējuši, ka 2019.gadā ar autobusu braukuši retāk nekā iepriekš. Kā galvenais iemels tam, kāpēc tas tā, minēta pārvietošanās ar automašīnu – vairāk nekā 50 %; nav vajadzības – 24%; iešana ar kājām  - 15%. Tikai neliels skaits respondentu kā iemeslu minējuši biļešu augsto cenu  - 3 %; ar kustības grafiku nav apmierināti 2 % un vēl 2 % minējuši, ka nav piemērota maršruta.

2020. gada 6. maijā