UzņēmumsAktualitātes

SKDS aptauja liecina – sabiedriskais transports ir nepieciešams.

SKDS aptauja liecina – sabiedriskais transports ir nepieciešams.

Pētījumu centrs SKDS  2020. gada februārī veica Ventspils iedzīvotāju telefonaptauju, kurā noskaidroja respondentu paradumus sabiedriskā transporta izmantošanā un to, kā iedzīvotāji vērtē saņemto sabiedriskā transporta pakalpojumu. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka pēdējā gadā laikā pilsētas iedzīvotāju paradumi sabiedriskā transporta izmantošanā un pakalpojuma vērtējumā nav būtiski mainījušies.

Pētījumu centra SKDS telefonaptaujā piedalījās 600 respondentu, kuriem bija jāsniedz atbildes uz 9 ar sabiedriskā transporta jomu saistītiem jautājumiem.

Aptaujas rezultāti liecina, ka 58% respondentu pēdējā gada laikā ir izmantojuši sabiedrisko transportu, ar autobusu lielākoties braucot reizi mēnesī, un tas, visticamāk, saistīts ar to, ka galvenais iemesls, kāpēc respondenti vispār izmanto sabiedrisko transportu, ir došanās ciemos – to minējuši 42% aptaujāto. Pēc tam seko tādi iemesli kā iepirkšanās37% un nokļūšana veselības aprūpes iestādēs36%.

Ar sabiedrisko transportu ikdienas gaitās - uz darbu un pēc tam uz mājām - dodas 27% respondentu, bet nokļūšanai valsts un pašvaldības iestādēs to izmanto tikai 15 % respondentu. To, ka sabiedrisko transportu izmanto katru dienu, visbiežāk atzinuši respondeti vecumā no 55 līdz 63 gadiem.

Vispopulārākie maršruti Ventspils pilsētā ir maršruti no Nr.20 līdz Nr.23 jeb tā devētie maršruta taksometri, kuru galvenā papildus ērtība ir pasažieru uzņemšana un izlaišana ārpus pieturām, kā arī ātrāka noklūšana galapunktā. Tos pēdējā gada laikā izmantojuši 52% respondentu.

Iepriekš aptauja tika veikta 2018. gada oktobrī – novembrī, kad tika aptaujāti 800 respondenti, no kuriem sabiedrisko transportu bija izmantojuši 60,4%. Arī 2018. gadā populārāki bija maršruta taksometri, ko toreiz  izmantoja 48% ( 2020. gadā par 4% vairāk).

Sabiedriskā transporta galvenie izmantošanas iemesli laika posmā no 2014.gada, salīdzinot pa gadiem, nav mainījušies.

SKDS aptaujas tiek veiktas regulāri - reizi gadā vai divos gados, un jautājumi par sabiedrisko transportu tajās iekļauti jau no 2003.gada.

2020. gada 2. aprīlī