UzņēmumsAktualitātes

Saņemta gada balvas Drošākais uzņēmuma autoparks rezultātu analīze

Saņemta gada balvas Drošākais uzņēmuma autoparks rezultātu analīze

2018. gada nogalē “Ventspils reiss” sesto gadu pēc kārtas piedalījās a/s BALTA gada balvas “Drošākais uzņēmuma autoparks” konkursā un sesto gadu pēc kārtas uzņēmumam izdevās apliecināt, ka tas ir viens no drošākajiem autobusiem parkiem valstī. 

Kompetentas žūrijas vērtējums ierindoja “Ventspils reisu” starp augstākās - Zelta kategorijas laureātiem. Rezultātu analīze uzņēmumam ir svarīga, jo ļauj apzināt nepieciešamos uzlabojumus, jo tikai nemitīgi pilnveidojoties iespējams saglabāt augstu konkurētspēju.

Konkursa organizētāji atzina, ka 2018. gadā konkurence bijusi īpaši sīva, jo par gada balvu kopumā cīnījās 33 uzņēmumi. Tas ir par trešdaļu vairāk nekā iepriekš.  Palielinās arī pasažieru pārvadātāju uzņēmu skaits, kuri piedalās konkursā. Tāpēc svarīga ir atgriezeniskā saite, kas palīdz katram autoparka pārvaldītājam vēlreiz apzināt savas stiprās puses un jomas, kurās vēl nepieciešams pilnveidoties. Arī “Ventspils reiss” saņēmis šādu analīzi par to, kāds ir uzņēmuma sniegums kopumā.

Konkursa žūrija atgriezenisko saiti sniedz, atspoguļojot iegūto vērtējumu pa jautājumu blokiem: autoparka lietošanas politika un noteikumi, ceļu satiksmes negadījumi un to uzraudzība, uzņēmuma vadība, cilvēkresursu vadība. Ar gandarījumu varam secināt, ka kopumā uzņēmuma sniegums ir augstāks nekā vidēji citiem autoparkiem.

Jautājumu blokā Ceļu satiksmes negadījumi un to uzraudzība vidējais rezultāts ir 67.63 punkti.  “Ventspils reiss” sniegums ir šajā jomā 83.33 punkti ir ne tikai augstāks par vidējo, bet tas ir visaugstākais novērtējums šajā jautājumu blokā. Tas nozīmē, ka uzņēmumā ir izstrādāts darbību un procedūru apraksts, kas jāveic, ja noticis negadījums; tiek veikta detalizēta negadījuma analīze un preventīvie pasākumi satiksmes negadījumu novēršanai, tiek organizēta autovadītāju praktisko braukšanas iemaņu pārbaude, kā arī tiek veiktas citas darbības to profilaksei.

Augsts ekspertu vērtējums saņemts arī jautājumu blokos Uzņēmuma vadība un Autoparka lietošanas politika un noteikumi. Pirmais bloks saistīts ar ilgtermiņa plānošanu, darbinieku apmācību un novērtēšanu, kā arī dažādu risku novēršanu un uzņēmuma tēla veidošanu; bet otrais - ar autovadītāja pienākumu un atbildības noteikšanu, kā arī transportlīdzekļu lietošanas specifiku.

Konkursa rezultātu padziļināta analīze palīdzējusi atklāt arī jomas, kuras jāpilnveido un kuru uzlabošanai uzņēmumā jāpievērš lielāka uzmanība, piemēram, jāorganizē vairāk individuālu pārrunu ar darbiniekiem, lielāka uzmanība jāpievērš īslaicīgajai plānošanai u.c.

2019. gada 30. janvārī