UzņēmumsAktualitātes

Sabiedriskajā transportā biļete ir obligāts dokuments

Sabiedriskajā transportā biļete ir obligāts dokuments

Latvijas Republikas normatīvie dokumenti nosaka, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu gan regulārajos pārvadājumos (pilsētas, novada, starppilsētu maršrutos), gan neregulārajos (pasūtījuma braucienos), var sniegt un izmantot tikai tad, ja starp pasažieri un pārvadātāju ir noslēgts līgums, ko apstiprina biļete, par kuru pasažieris ir samaksājis.

Viens no normatīvajiem dokumentiem, kas reglamentē pasažieru pārvadājumus, ir Autopārvadājumu likums. Šī likuma 36.pantā ir teikts, ka saskaņā ar līgumu par pasažieru pārvadāšanu ar autotransporta līdzekli pārvadātājs apņemas par attiecīgu maksu aizvest pasažieri līdz attiecīgai pieturai (vietai)bet pasažieris apņemas samaksāt par braukšanu. Likumā tiek arī paskaidrots, ka pasažieru regulārā pārvadājuma līguma esamību apliecina biļete ( 37. panta 1.punkts).

Šo papildina Ministru kabineta noteikumi nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība, kuru 3.daļā ir teikts, ka pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete (19. p.).

Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka, ja pasažieris sabiedriskajā transportā kaut kādu iemeslu dēļ nevar samaksāt par biļeti, autobusa vadītājam ir tiesības atteikt braucienu.

Lūk, te arī atbilde uz jautājumu, ko nereti pasažieri uzdod gadījumos, kad nav iespējams norēķināties ar karti: “Kāpēc mani neved bez maksas? Es taču varu samaksāt, bet jums nedarbojas terminālis!”. Likumdošana paredz, ka tiesības pārvietoties sabiedriskajā transportā apliecina biļete, par kuru ir samaksāts.

Pasažieriem būtu jāzina, ka uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, paši nenodrošina bezskaidras naudas norēķinu pakalpojumu. To dara attiecīgā uzņēmuma sadarbības partneris. Un terminālu darbība ir atkarīga no dažādiem, ar pasažieru pārvadātāja darbu nesaistītiem, apstākļiem, piemēram, mobilā tīkla pārklājumu, interneta ātrumu u.c., ko pārvadātājs nekā nevar ietekmēt.

Nevienā normatīvajā dokumentā nav noteikts, ka sabiedriskajā transportā biļešu apmaksa jānodrošina tikai skaidrā naudā vai tikai izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Tā ir pasažiera izvēle, kādu norēķinu veidu izmantot. Tomēr, izvēloties bezskaidras naudas norēķinus, vienmēr jārēķinās, ka karšu termināliem var rasties tehniskas problēmas, un, kā liecina pieredze, ar tām saskaras pasažieru pārvadātāji visā valstī. Lai pasargātu sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem, aicinām pasažierus tomēr turēt rezervē nelielu skaidras naudas summu biļetes iegādei.

“Ventspils reiss” atgādina, ka Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos no problēmām iespējams izvairīties pavisam vienkārši - jāiegādājas universālā braucienu skaita biļete, kas izmantojama jebkurā Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā no Nr. 1 – Nr. 23 pilsētas administratīvās teritorijas robežās un, kas ir arī lētāka nekā vienreizējā braukšanas biļete. Mazākais braucienu skaits ir 10 (cena – 9 eiro), un to derīguma termiņš ir 1 gads no iegādes brīža. Pašlaik šīs biļetes jāiegādājas autoostas kasē, bet tiek strādāts pie tā, lai to varētu izdarīt arī elektroniski. Savukārt vienreizējo braukšanas biļeti var iegādāties pie autobusa vadītāja.

2024. gada 10. janvārī