UzņēmumsAktualitātes

Sabiedriskajā transportā - tikai ar derīgu invalīda apliecību

Sabiedriskajā transportā  - tikai ar derīgu invalīda apliecību

Lai saņemtu valsts piešķirtās braukšanas maksas atlaides sabiedriskajā transportā, noteiktām pasažieru kategorijām jāuzrāda derīga invalīda apliecība. Covid – 19 vīrusa izplatības dēļ, izveidojusies situācija, kad bija apgrūtināta iespēja atjaunot invaliditātes termiņu un apliecību. Tāpēc esam saņēmuši jautājumu no pasažieriem, kā tas ietekmē pārvietošanos ar sabiedrisko transportu?

Atbilde uz jautājumu tika meklēta gan normatīvajos dokumentos, gan saziņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju Valsts SIA “Autotransporta direkcija”, un tā viennozīmīga – braukšanas maskas atlaides sabiedriskajā transportā var saņemt tikai tie pasažieri, kas savas tiesības  uz atlaidi var pierādīt ar šim nolūkam paredzētu derīgu dokumentu.

Pasažieru kategorijas, kurām valsts piešķīrusi braukšanas maksas atlaides pilsētas un reģionālās nozīmes (starppilsētu un novada)  sabiedriskā transporta maršrutos,  ir nosauktas MK noteikumos Nr. 371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi". Kopumā tādas ir septiņas, tajā skaitā, pirmsskolas vecuma bērni, personas ar I vai II grupas invaliditāti u.c. Šajos pašos noteikumos arī uzsvērts, ka, lai saņemtu attiecīgo atlaidi, nepieciešams uzrādīt atbilstošu dokumentu ar derīgu termiņu.

Laikā, kad valstī tika bija spēkā ārkārtas situācija, tika veikti grozījumi Invaliditātes likumā, ka paredz automātiski pagarināt invaliditātes termiņu, taču invaliditātes apliecības derīguma termiņš automātiski pagarināts netiek. Apliecība ar pagarināto termiņu tiek izsniegta tikai pēc personas pieprasījuma.

Tātad, ja pasažieris ir persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti un, braucot sabiedriskajā transportā, vēlas izmantot braukšanas maksas atlaides, līdzi jābūt arī derīgai invalīda apliecībai. Ja apliecības termiņš ir beidzies, atlaidi nav iespējams saņemt. Tāpēc aicinām pasažierus  laikus vērsties VDEĀVK un pieteikties jaunas apliecības saņemšanai.

2020. gada 2. jūlijā