UzņēmumsAktualitātes

Sabiedriskais transports – daļa no pilsētas vēstures. 4. stāsts.

Sabiedriskais transports – daļa no pilsētas vēstures. 4. stāsts.

Sabiedriskā transporta vēstures aina Ventspilī nebūtu pilnīga bez tiltiem: Ventas tilta un gaisa tilta jeb lidostas pieminēšanas.

Jau iepriekš stāstījām, ka pirmās ziņas par satiksmi Ventspilī saistītas tieši ar pārceltuves darbību jau 16.gs., jo līdz pat 19. gs. 2. pusei, kad  1868. gada tika atklāts Plostu tilts, kas atradās Plostu ielas galā, satiksmi pār Ventu nodrošināja tikai ar plostu vai prāmju un pārcēlāju laivu palīdzību.

Kad tika uzbūvēta dzelzceļa stacija, mainījās arī tilta novietojums, un kopš 1902.gada beigām tas atrodas Sarkanmuižas dambja galā. Pārventnieki gan ar šīm izmaiņām nav mierā, jo līdz tilts tagad atrodas nomaļus no Pārventas apdzīvotākās daļas. Paralēli, protams, tika izmantotas arī citas iespējas: laivas, pārceltuve, tika apsvērta iespēja iegādāties arī nelielu prāmi. Divas pārceltuves pār Ventu darbojas līdz pat 20.gs.60.gadiem, kad uzbūvē dzelzsbetona tiltu.

Pontona jeb ploškautu tilta lietošana nebija īpaši ērta. Pavasaros, kad Ventā gāja ledus, bija jāuzmanās no tā, lai tilta posmus neieskalo jūrā, tāpat bija jāseko līdzi tam, lai tilts netiktu pārslogots.

Pagājušā gadsimta 20. – 30. gados braucējiem par tilta izmantošanu bija jāmaksā. Piemēra, lai šķērsotu tiltu ar zirgu, bija jāmaksā 10 santīmi, bet ar autobusu vai automobili – 20 centi. Atsevišķa takse bija noteikta arī par dzīvniekiem – ja tiltam dzina pāri liellopu, par to bija jāšķiras no 10 santīmiem, bet kaza, aita u.c. sīklopu pārdzīšana bija 5 santīmus vērta. Bez maksas pār tiltu, kā arī laivā braukt drīkstēja, piemēram, ārsts, kas dodas pie pacienta.

1907. gadā tiek uzsākta dzelzceļa tilta būve, taču ar darbiem neveicas, un celtniecība netika pabeigta līdz pat Otrajam pasaules karam.

Pirmo dzelzsbetona tiltu satiksmei pār Ventu nodeva ekspluatācijā 1963.gada 27.decembrī, un tas tika būvēts kā paceļamais tilts. Diemžēl tehnisku problēmu dēļ to izdevās pacelt tikai vienu reizi, tāpēc jo lielāks prieks, ka pēc rekonstrukcijas tilta pacelšanas mehānismi darbojas, un tagad diezgan bieži varam redzēt to paceltu.

Ar 2012.gadā sagatavoto izstādes materiālu par tiltiem var iepazīties ŠEIT.

Gaisa satiksmes pirmsākumi Ventspilī meklējami 20.gs. 30.gados, un tā laika “Ventas Balsī” var atrast ziņu, ka 1936.gada 27.martā Ventspils lidlaukā nolaidusies pirmā lidmašīna. 70.gados no Ventspils ar lidmašīnu Rīgā varēja nokļūt 25 minūšu laikā, bet tālākie lidojumi bija līdz Minskai un Ļeņigradai (tagadējā Sanktpēterburgā).

Dažādos avotos var atrast informāciju, ka Ventspils lidostas darbs vienmēr novērtēts labi, taču ar vienu problēmu lidostas kolektīvs netika galā ne toreiz – 70.gados, ne mūsdienās. Un tas ir nelielais pasažieru skaits.

Ar 2012.gadā sagatavoto izstādes materiālu par lidostu var iepazīties ŠEIT.

2020. gada 11. augustā