UzņēmumsAktualitātes

Resertifikācijas audits aizvadīts izcili

Resertifikācijas audits aizvadīts izcili

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” integrētās vadības sistēmas resertifikācijas auditu aizvadījis izcili – nav konstatēta neviena neatbilstība. Audita rezltāti  apliecina ne tikai uzņēmuma darbības atbilstību 4 starptautiski atzītiem standartiem, bet arī izaugsmi un spēju sasniegt izvirzītos mērķus, būt atbildīgiem pret pasažieriem, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Auditu veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija DNV - GL, un tā galvenais mērķis bija pārliecināties par uzņēmuma izaugsmi trīs gadu periodā kopš iepriekšējā audita (kārtējie auditi tiek veikti reizi gadā, resertifikācijas  - reizi trijos gados) un ikdienas darba atbilstību četru starptautisku standartu ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība), ISO 14001:2015 (vides pārvaldība),  ISO 50001:2018 (energopārvaldība) un ISO 45001:2018  (arodveselībasdarba un drošības pārvaldība) prasībām, kā arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam.

Šī audita prioritāte bija vadības sistēmas atbilstība jaunajiem standartiem un darbinieku iesaiste dažādu lēmumu pieņemšanā, īpaši izceļot jautājumus, kas saistīti ar energopārvaldību, darba vides uzlabošanu, individuālās aizsardzības līdzekļu izmantošanu un dažādu negadījumu ietekmi uz darbiniekiem. Tika auditēta gan dokumentācija, gan darbinieki no visām uzņēmuma struktūrvienībām. Rezultātā auditori pauda, ka guvuši apstiprinājumu tam, ka uzņēmuma vadības sistēma tiek uzturēta un mērķtiecīgi, pakāpeniski pilnveidota, kā arī apzināti tiek izvirzīti aizvien jauni uzdevumi un augstāki mērķi, kuru izpilde tiek stingri kontrolēta.

Noslēguma sarunās auditori atzīmēja, ka, intervējot visu kapitālsabiedrības struktūrvienību darbiniekus – vadošos speciālistus, autobusu vadītājus, kontrolierus, autoostas kasieres, automehāniķus un citus tehniskos un saimnieciskos darbiniekus, guvuši pārliecību, ka “Ventspils reiss” darbinieki ir iesaistīti ar uzņēmuma darbību saistītu lēmumu pieņemšanā, un uzņēmuma vadība ir atvērta dažādu priekšlikumu realizācijai. Rūpīgi tika pārbaudīta arī dokumentācija, jo tā atspoguļo gan plānošanu, gan kontroles un apmācības procesu teorētiskos aspektus. Izceļot Ventspils reiss paveikto dažādās darbības jomās, auditori pieminēja, ka tikai nedaudzi uzņēmumi Latvijā spēj sertificēt atbilstību visiem 4 standartiem. Noslēgumā tika izteikti arī daži ieteikumi darba uzlabošanai turpmākjā periodā, kā, piemēram, rūpīgāk izvērtēt energopārvaldības riskus, veikt darbinieku aptaujas par dažādiem jautājumiem un rosināt izteikt priekšlikumus darba vides uzlabošanai. Vienlaikus auditori pauda nožēlu, ka šādi kvalitātes rādītāji netiek novērtēti valstiskā līmenī, un, organizējot iepirkums, nolikumos netiek iekļauta prasība apliecināt uzņēmuma procesu sakārtotību atbilstoši noteiktām prasībām, kā arī norādīja, ka uzņēmumi, kas ir sertificēti, ir daudz uzticamāki sadarbības partneri un ka citviet pasaulē to novērtē.

Kvalitātes vadības sistēma uzņēmumā ieviesta jau 2008.gadā un resertficēta jau ceturto reizi. Šobrīd tā aptver 4 būtiskas jomas: kvalitātes vadību, vides pārvaldību, energopārvaldību, kā arī arodveselības un darba drošības jomu. Minēto jomu ietekmi ikdienā pasažieri lielākoties neizjūt, tomēr tās būtiski ietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti gan praktiski, nodrošinot drošus un videi draudzīgus pasažieru pārvadājumus un saimniecisko darbību, gan teorētiski – liekot sakārtot dokumentāciju, tādējādi nodrošinot pamatu dažādiem procesiem un preventīvajiem pasākumiem risku novēršanai.

2020. gada 6. jūlijā