UzņēmumsAktualitātes

Pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar informācijas pieejamību

Pieaug iedzīvotāju apmierinātība ar informācijas pieejamību

Novērtējot informācijas pieejamību par sabiedriskā transporta jomu Ventspils pilsētā, 2018. gadā iedzīvotāji biežāk nekā iepriekšējos norādījuši, ka informācijas pietiek.

2018. gada SKDS novembra aptaujā respondentiem bija jānovērtē, vai viņiem ir pietiekami daudz informācijas par pilsētā notiekošo. Iepriecina fakts, ka par sabiedriskā transporta jomu tika saņemts daudz pozitīvu atbilžu.

Lielākā daļa no visiem respondentiem atzīst, ka informācija par sabiedrisko transportu ir pietiekama un pieejama, un kopumā apmierinātības līmenis sasniedz 75%. Tādu, kas atzinuši, ka informācija ir nepietiekama un ka nav zināms, kur to meklēt, ir 2%. Pārējiem 23% šie jautājumi nav aktuāli.

Tradicionāli augstāks apmierinātības līmenis ir starp tiem, kas izmanto sabiedrisko transportu – kopumā 84%. Līdzīgi kā starp visiem respondentiem, arī šajā grupā ir 2% neapmierināto, bet 14 % šie jautājumi nav aktuāli.

Visaugstākais apmierinātības līmenis ar informācijas pieejamību vērojams starp Krievlauku un Staldzenes iedzīvotājiem; jāpiebilst, ka starp viņiem nav neviena neapmierinātā.

Interesanti, ka sievietes ir ievērojami apmierinātākas nekā vīrieši. Savukārt, ja vērtē pa vecuma grupām, tad apmierinātāki ir cilvēki gados – pēc 64 gadu vecuma (55%), un vecumā no 35 līdz 44 gadiem (54%).

Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka apmierinātības līmeni neietekmē ienākumu līmenis, bet gan tas, kur respondents strādā - publiskajā vai privātajā sektorā, vai nestrādā vispār. Publiskajā sektorā nodarbinātie un nestrādājošie ar informācijas pieejamību ir apmierinātāki nekā tie, kuri strādā privātajā sektorā.

2019. gada 5. martā