UzņēmumsAktualitātes

Pasažieru skaita ierobežojums autobusos tiek atcelts

Pasažieru skaita ierobežojums autobusos tiek atcelts

No 1.marta tiek atviegloti epidemioloģiskās drošības pasākumi sabiedriskajā transportā, un turpmāk autobusos atkal drīkstēs pārvadāt tik daudz pasažieru, cik paredzējis transportlīdzekļa ražotājs.No

Pasažieru skaita ierobežojums tiks atcelts, pamatojoties uz pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos nr.622 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Minētie grozījumi paredz, ka, sākot no 1. marta, sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus, transportlīdzekļos var uzņemt tik daudz pasažieru, cik atbilst izgatavotāja noteiktajai sabiedriskā transportlīdzekļa ietilpībai (nepārsniedzot 100 %).

Tomēr vēl aizvien tiek saglabāta prasība, ka brauciena laikā pasažieriem jālieto medicīniskās maskas vai FFP2 respirators, tāpat jādezinficē rokas un iespēju robežās jācenšas ievērot distanci.

2022. gada 24. februārī