UzņēmumsAktualitātes

Pasažieru apmierinātība ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem

Pasažieru apmierinātība ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem

Pētījumu centrs SKDS  2020. gada nogalē veica Ventspils iedzīvotāju aptauju, kurā noskaidroja respondentu apmierinātību ar apkalpošanas kultūru (šofera attieksmi pret pasažieriem, pieklājību u.tml.) un braukšanas kultūru (apstāšanās pie pieturām, vienmērīga braukšana u.tml.).

Pētījuma centra SKDS aptaujā piedalījās ap 800 respondentu, Ventspils pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem, kuriem tika dota iespēja paust savu viedokli par sabiedriskā transporta pakalpojumiem Ventspilī. Aptaujas dati tika gūti tiešās intervijās respondentu dzīves vietās, Ventspils administratīvajā teritorijā.

Izvērtējot respondentu sniegtās atbildes, secināts, ka ne mazāk kā 4/5 respondentu ir apmierināti ar apkalpošanas kultūru (95%), braukšanas kultūru (92%). Salīdzinot iepriekšējās 2018. gada aptaujas datus, vērojams, ka samazinājies pasažieru skaits, kas bijuši neapmierināti. Proti, no 8,3% līdz 5,9% samazinājies  respondentu skaits, kas neapmierināts ar braukšanas kultūru, un no 5,7% līdz 3,6% samazinājies respondentu skaits, kas neapmierināts ar apkalpošanas kultūru.

 

Lai nodrošinātu pasažieru apmierinātību ar autobusu vadītāju braukšanas kultūru un apkalpošanas kultūru, PSIA “Ventspils reiss” darbinieki regulāri piedalās apmācībās, kā, piemēram, Drošas braukšanas skolas organizētajās drošas un ekonomiskas braukšanas apmācībās. Uzņēmums arī pats rīko apmācības un seminārus par drošu braukšanu, periodiskām pārbaudēm darbiniekiem, autobusu vadītāju darba un atpūtas laiku ievērošanu. Apmācību mērķis ir uzlabot un papildināt autobusu vadītāju un citu atbildīgo darbinieku zināšanas un praktiskā iemaņas.

 PSIA “Ventspils reiss” rīko ikgadēju Profesionālas meistarības konkursu. Tā laikā autobusu vadītājiem jāparāda savas prasmes jomās, kas saistītas ar tiešajiem darba pienākumiem: šķēršļu apbraukšana, autobusu gabarītu ievērošana, iebraukšana boksā uz remonta bedres, piebraukšana pie pieturas un tamlīdzīgi. Papildus jākārto arī CSDD mājaslapā atrodamais D kategorijas ceļu satiksmes noteikumu teorētiskais tests. Piedaloties konkursā, darbiniekiem ir iespēja celt savu kvalifikāciju.

Lai nodrošinātu autobusu vadītāju zināšanas par šī laika ceļa satiksmes noteikumiem, darbiniekiem "jāiziet" stažēšanās - jāatkārto ceļu satiksmes noteikumi, jāparāda savas praktiskās braukšanas iemaņas autobusu vadītāju Profesionālās meistarības konkursā. Arī ikdienā tiek sekots līdzi braukšanas stilam, kā arī sapulcēs analizēti gan pozitīvie, gan negatīvie braukšanas un apkalpošanas kultūras  piemēri.

SKDS aptaujas tiek veiktas regulāri - reizi gadā vai divos gados. Jautājumi par sabiedrisko transportu tajās iekļauti jau no 2003.gada.

Aptauju rezultāti palīdz izvērtēt iedzīvotāju apmierinātību ar sniegto pakalpojumu un sniegt kvalitatīvākus pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus, lai gan pasažieris, gan autobusa vadītājs brauciena laikā justos labi.

2021. gada 14. aprīlī