UzņēmumsAktualitātes

Par braukšanas maksas atlaidēm skolēniem

Par braukšanas maksas atlaidēm skolēniem

Sākoties jaunajam mācību gadam, daudzās ģimenēs aktualizējas jautājums par to, kā bērns nokļūs līdz skolai un cik tas ģimenei izmaksās. 

Ventspils pilsētas pašvaldība ir parūpējusies par to, lai šīs izmaksas samazinātu, un pilsētas maršrutos skolēniem un studentiem iespējams iegādāties mēnešbiļetes ar atlaidi, savukārt atlaides reģionālajos (starppilsētu un novada) maršrutos dažādām izglītojamo grupām un daudzbērnu ģimenēm noteikusi arī valsts.

Normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kam un cik liela atlaide pienākas

Braukšanas maksas atlaides un personu grupas, kurām atlaides tiek piešķirtas valsts līmenī, nosaka Ministru kabineta notiekumi Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, kas nosaka, ka tikai divām bērnu un jauniešu grupām obligāti piemērojamas atlaides jebkurā maršrutā (gan reģionālās – starppilsētu, novada -, gan pilsētas nozīmes), tas ir, ja persona ir 1.vai 2.grupas invalīds. Šajā gadījumā sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas jebkurā maršrutā

Par to, kādas atlaides un kam pienākas konkrētas pilsētas teritorijā, lemj pašvaldība, izvērtējot budžeta iespējas. Ventspils pilsētas saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspils pilsētas nozīmes maršrutos” papildus iepriekš minētajām 2 pasažieru kategorijām noteiktas vēl vairākas izglītojamo grupas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atlaides Ventspils pilsētas autobusu maršrutos, iegādājoties mēnešbiļetes.

Atlaides mēnešbiļetēm

100% atlaide – var izmantot tie vidusskolēni, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Pārventā, tas ir, Ventas labajā krastā, un kuri mācās kādā no pilsētas vispārizglītojošām vidusskolām vai Ventspils Valsts ģimnāzijā. 2017./2018. mācību gadā (no septembra līdz jūnijam) atlaide izmantota 48,8 tūkstošiem braucienu.

90% atlaide (mēnešbiļetes cena 3.30 EUR) – tiek piešķirta vairākām pasažieru kategorijām:

  1. Ventspils pilsētā deklarētajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs vai aizbildnībā līdz 18 gadu vecumam;
  2. pilsētā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm (gan vecākiem, gan bērniem), kurās ir 6 vai vairāk bērnu (arī aizbildnībā esošie vai audžuģimenē ievietotie bērni) līdz 18 gadu vecumam.

Ja tiek turpinātas mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienē augstskolā, un izglītības iestāde atrodas Ventspilī, atlaidi var izmantot līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

75% atlaide (mēnešbiļetes cena – 8.25 EUR) – var izmantot Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kuri mācās klātienē un kuru mācību iestāde atrodas Ventspilī. Iepriekšējā mācību gadā šī atlaide izmantota vairāk nekā 157 tūkstošos braucienu.

50% atlaide (mēnešbiļetes cena 16.50 EUR)var izmantot Ventspils pilsētā deklarētie studenti, kuri mācās klātienē koledžā vai pilna laika klātienē augstskolā, ja izglītības iestāde atrodas Ventspils pilsētā. Šāda atlaide papildus tiek piešķirta arī Ventspils pilsētā deklarēto daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kuru ģimenē ir no 3 līdz 5 bērniem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni vecumā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā vai aizgādībā esoši bērni), ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā, kuru atrašanās vieta ir Ventspils pilsēta.

Kā rīkoties, lai varētu iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi

Lai varētu iegādāties mēnešbiļeti ar atlaidi, izglītības iestādē jāpieprasa izziņa. Ar to jādodas uz autoostas kasēm, kur, sākot ar katra mēneša 20. datumu līdz nākamā mēneša 10. datumam, uzrādot iepriekš minēto izziņu, var iegādāties mēnešbiļeti, kas derīga neierobežotam braucienu skaitam maršrutos no Nr.1  līdz Nr.12 (Nr. 11, 11A, 12 – līdz Tārgalei).

2018. gada 29. augustā