UzņēmumsAktualitātes

Papildina zināšanas par autobusu vadītāju darba un atpūtas laiku ievērošanu

Papildina zināšanas par autobusu vadītāju darba un atpūtas laiku ievērošanu

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” 20. un 21. martā saviem autobusu vadītājiem, Pārvadājumu daļas speciālistiem, kā arī citiem interesentiem no darbinieku vidus, organizēja konsultatīvu semināru – apmācības par jautājumiem, kas saistīti ar tahogrāfu un ātruma ierobežotāju izmantošanu autotransportā, to periodiskām pārbaudēm, autobusu vadītāju darba un atpūtas laiku ievērošanu.

Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiks tiek stingri regulēts, un ar to jārēķinās gan uzņēmumiem, kas nodrošina pārvadājumus, gan šoferiem un dispečeriem. Tas ir svarīgi arī, piemēram, tūrisma braucienu organizētājiem un ekskursantiem, jo neprasmīgi saplānots brauciens var būt iemesls tam, lai aizkavēšanās gadījumā, pasažieriem nāktos nakšņot autobusā ceļa malā. Pretējā gadījumā – uzņēmumam un šoferim draud sods par darba un atpūtas režīma neievērošanu.

Seminārs - apmācības tika organizētas ar mērķi uzlabot un papildināt autobusu vadītāju un citu atbildīgo darbinieku zināšanas un praktiskā iemaņas digitālo tahogrāfu un citu palīgierīču lietošanā, kā arī pareizā darba un atpūtas laika organizēšanā. To vadīja „LUX” Autoapmācības Akadēmijas pasniedzējs un „LUX” Inspekcijas kvalitātes vadītājs Imants Konutis, un tā laikā autobusi vadītāji noklausījās ne tikai teorētiskas lekcijas par iepriekš minētajiem jautājumiem, bet saņēma arī atgriezenisko saiti – iespēju veikt savas kartes datu analīzi.

Pēc semināra tā dalībnieki atzina, ka, lai arī digitālie tahogrāfi un autovadītāju kartes tiek izmantotas jau sen, apmācības laikā uzzinājuši daudz jauna un, pats galvenais, bijusi iespēja saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” darbinieki regulāri piedalās dažādos semināros un kvalifikācijas celšanas kursos. Līdzekļi tam katru gadu tiek atvēlēti arī uzņēmuma budžetā. Prasība par to, ka darbiniekam ir pienākums uzlabot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kas saistītas ar tiešo darba pienākumu pildīšanu, iekļauta arī darba līgumā.

2019. gada 21. martā