UzņēmumsAktualitātes

Organizēta darbinieku apmācība

Organizēta darbinieku apmācība

Ventspils reisā vienmēr liela uzmanība pievērsta tam, lai autobusi būtu aprīkoti ar vismodernākajām tehnoloģijām, un darbinieki būtu apmācīti un prastu šīs tehnoloģijas izmantot ikdienas darbā. 

Tāpēc, uzsākot pasažieru pārvadājumus ar elektroautobusiem, piegādes līguma ietvaros tiek organizēta arī darbinieku apmācība to ekspluatācijā.

Nevienam nav noslēpums, ka pret inovācijām cilvēki sākumā izturas piesardzīgi, daļa pat izjūt bailes no tām, tāpēc svarīgi zināt un prast rīkoties ar jauno produktu, ievērojot tā īpatnības un ražotāja prasības.

Arī elektroautobusi ir jaunums, un to efektīvai ekspluatācijai nepieciešami labi apmācīti darbinieki. Tāpēc sadarbībā ar vienu no uzlādes iekārtu ražotājiem un piegādātājiem -  Medcom - tika organizēta autobusu vadītāju un remontzonas darbinieku, konkrēti – auto elektriķu, apmācība, kā pareizi veikt autobusu uzlādi un apkalpot uzlādes iekārtas, nodrošinot attālinātu uzlādes iekārtu uzraudzību.

Medcom pārstāvis informēja autobusu vadītājus, kā veikt elektroautobusa uzlādi atbilstoši ražotāja ieteikumiem, un apmācīja, kā pareizi rīkoties ārkārtas situācijās, kad nedarbojas ātrās uzlādes iekārta jeb pantogrāfs, un autobuss jāuzlādē, izmantojot otru uzlādes veidu – pieslēdzoties elektroenerģijas avotam, izmantojot uzlādes kabeli.

Autoelektriķu apmācību laikā tika izvērtētas atbildības jomas, precizējot, kādas darbības ir uzņēmuma darbinieku kompetencē un kādas – ražotāja. Tāpat uzmanība tika pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar tādu problēmu savlaicīgu diagnostiku, kuras iespējams novērst bez ražotāja klātbūtnes - attālināti.

Šis divas iespējas – elektroautobusu uzlāde, pieslēdzoties enerģijas avotam ar kabeli, un uzlādes iekārtu uzraudzība attālināti – ir ļoti nozīmīgas jauno autobusu ekspluatācijas procesā, jo nodrošina pasažieru pārvadājumu nepārtrauktību.

Elektroautobusu un to uzlādes iekārtu piegāde un uzstādīšana notiek ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī” Nr.4.5.1.2./17/I/004 (“eBuss”) ietvaros, kuru “Ventspils reiss” īsteno sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas Domi, rūpējoties par vidi saudzējošas transporta sistēmas pilnveidi Ventspilī.

Kopumā projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 3 uzlādes stacijas, kā arī iegādāties 15 autobusus: 14 elektroautobusus, no kuriem pirmie 2  jau vairākus mēnešus kursē Ventspils ielās, un 1 duālās degvielas sistēmas autobusu (hibrīdautobuss), kas tika iegādāts un uzsāka  pasažieru pārvadājumus jau 2020. gada vasarā.

2021. gada 13. augustā