UzņēmumsAktualitātes

Noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2021. gadā

Noslēgts līgums par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2021. gadā

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” un Valsts SIA “Autotransporta direkcija” noslēguši līgumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 2021. gadā, ar iespēju nepieciešamības gadījumā līguma darbības termiņu pagarināt vēl par 6 mēnešiem.

Pamatojoties uz noslēgto līgumu, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” nākamajā gadā nodrošinās sabiedriskā transporta pakalpojumus starppilsētu maršrutos uz Rīgu, Liepāju, Jelgavu, Kuldīgu un Dundagu, ko apkalpo jau arī pašlaik, kā arī papildus uzņēmums ieguvis tiesības apkalpot Ventspils novada maršrutus, ko pašlaik nodrošina SIA “Sabiedriskais autobuss”.

Pakalpojuma sniegšanas tiesības “Ventspils reiss” ieguva, piedaloties atklātā konkursā, kurā uzņēmuma piedāvājums tika atzīts par saimnieciski izdevīgāko.

Tā kā šis ir īstermiņa līgums, noteiktās kvalitātes prasības ir tādas, ko pārvadātāji nodrošina jau šobrīd un kuru izpildei papildu investīcijas nav nepieciešamas. Noteikts, ka temperatūrai autobusa salonā jābūt robežās no + 160C līdz + 240C (atbilstoši sezonai), kā arī 10% autobusu jābūt pielāgotiem personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai. Starppilsētu maršrutos autobusu vidējais vecums nedrīkst pārsniegt 10 gadus, kā arī jānodrošina bezskaidras naudas norēķini, izmantojot bezkontakta karti. Novada maršrutos autobusu vidējais vecums nedrīkst pārsniegt 20 gadus.

Jau iepriekš ziņots, ka 2020.gada pavasarī Valsts SIA “Autotransporta direkcija” izsludināja konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu starppilsētu un novadu maršrutos nākamo 10 gadu periodā. Tā kā šajā konkursā atsevišķās maršrutu tīkla daļās, tajā skaitā arī daļā “Ventspils”, uzvarētāji netika noteikti vai arī tika iesniegtas prasības konkursa rezultātus izskatīt atkārtoti, bija nepieciešams izsludināt iepriekš neplānotu konkursu, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību laika periodā, kad līgumiem, kas ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, būs beidzies termiņš, bet jaunie līgumi ar konkursa uzvarētājiem vēl nebūs stājušies spēkā.

2020. gada 7. decembrī