UzņēmumsAktualitātes

Nopērkot biļeti, nopērc arī pienākumus!

Nopērkot biļeti, nopērc arī pienākumus!

Iespējams, ka daudzi no tiem, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu, uzskata, ka viņiem kā pakalpojuma ņēmējiem nav nekādu pienākumu. Taču tā tas nav! 

Ir vērts atcerēties, ka, nopērkot biļeti, pasažieris nopērk arī pienākumus, par kuru nepildīšanu viņu var saukt pie atbildības saskaņā ar Civillikumu.

Pasažieris pārvadātāja sniegto sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantošanas laikā ir Civillikumā noteiktajā kārtībā un apmērā atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies viņa darbības rezultātā. (MK NR.599, punkts 5.)

Pasažiera pienākumus, tāpat kā tiesības, reglamentē dažādi normatīvie dokumenti, taču pamatdokuments šobrīd ir Ministru kabineta noteikumi Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība, kas ir spēkā jau no 2012. gada 19. septembra un attiecas gan uz pilsētas, gan starppilsētu, kā arī novada pārvadājumiem. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, esam sagatavojuši īsu apkopojumu par svarīgākajiem pasažiera pienākumiem.

Pienākums iegādāties biļeti

Pasažiera braukšanas tiesības sabiedriskajā transportlīdzeklī apliecina biļete, tāpēc, lai izmantotu sabiedriskā transporta pakalpojumus, pasažierim ir pienākums iegādāties braukšanas biļeti, un, ja līdzi ir arī lielāka bagāža vai kāds mājas mīlulis, tā pārvadāšanai nepieciešama bagāžas biļete. Starppilsētu maršrutos bagāžas biļeti nevar iegādāties iepriekšpārdošanā; tas jādara pie autobusu vadītāja konkrētajā reisā, savukārt Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos par bagāžas pārvadāšanu vienkārši jāiegādājas otra braukšanas biļete.

Pienākums saglabāt un uzrādīt biļeti

Braukšanas biļete ir dokuments, un, kā visiem zināms, dokumenti ir jāsaglabā. Līdz ar to pasažierim ir pienākums iegādātās biļetes (arī nulles biļeti un bagāžas biļeti) saglabāt līdz brauciena beigām un pēc pieprasījuma uzrādīt tās kontrolei. Ja pasažieris izmanto braukšanas maksas atlaides, viņam ir pienākums uzrādīt pārbaudei dokumentu, kas apliecina tiesības šo atlaidi izmantot.

Pienākums ievērot tīrību un kārtību

Kā liecina mūsu darbinieku novērojumi, šis laikam ir pienākums, kuru izpildīt ir visgrūtāk. Daudziem šķiet, ka autobuss un tā salonā esošās lietas un priekšmeti, ir paredzēti vienreizējai lietošanai, tāpēc attieksme pret tiem ir nesaudzīga. Pie sēdekļa pielipināta košļājamā gumija vai ēdiena traipi uz tā ir ikdienišķa parādība, ar ko jācīnās transportlīdzekļu mazgātājiem. Nereti pasažieri uzskata, ka autobusā var braukt nosmērētā un smakojošā darba apģērbā, sēdināt savu suni brīvajā sēdvietā, ļaut bērnam ar ielas apaviem kāpt uz krēsla. Bet to darīt ir aizliegts!

Pasažiera pienākums ir ievērot tīrību un kārtību autobusā.

Ievēro!

Pasažierim aizliegts:

4.1. sabiedriskā transportlīdzekļa kustības laikā iekāpt tajā vai izkāpt no tā;

4.2. bojāt sabiedrisko transportlīdzekli un tā inventāru, kā arī veikt darbības, kas apdraudētu satiksmes drošību;

4.3. bez nepieciešamības iedarbināt avārijas slēdžus, bremzes un citas ierīces;

4.4. braukt smērējošā vai smakojošā apģērbā, smērēt salonu vai lietot pārtikas vai ķīmiskās preces, kas var nosmērēt salonu vai citu pasažieru apģērbu;

4.5. braukt alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, ja pasažieris izturas rupji vai agresīvi, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas;

4.6. apzīmēt vai aprakstīt sabiedrisko transportlīdzekli. (MK Nr.599 punkts 4.)

Pienākums ievērot apkalpes prasības

Vēl viens no pienākumiem, kas tiek nopirkts reizē ar braukšanas biļeti, ir  autobusa vadītāja un citu par braucienu atbildīgo personu prasību ievērošana. Tas nozīmē, uzrādīt biļeti, ja to prasa kontrole; pārsēsties citā sēdvietā, ja to lūdz autobusa vadītājs, un darīt vēl ko citu, atkarībā no situācijas. Protams, nevienām prasībām nevajag pakļauties akli, neizvērtējot to nozīmi, taču der atcerēties, ka uz autobusa vadītāja pleciem reisa izpildes laikā gulstas ļoti liela atbildība un izvirzītās prasības vienmēr būs saistītas ar darba pienākumu pildīšanu atbilstoši instrukcijai un amata aprakstam.

Lai mums kopā izdodas patīkami braucieni!

2019. gada 9. oktobrī