UzņēmumsAktualitātes

Mūžizglītība kā izaugsmes iespēja

Mūžizglītība kā izaugsmes iespēja

Augsti kvalificēts plaša profila speciālists ir viena no uzņēmuma lielākajām vērtībām, tāpēc “Ventspils reiss”, jau slēdzot darba līgumus, iekļauj tajos nosacījumu par to, ka katra darbinieka pienākums ir regulāri paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, piedaloties atbilstošās apmācībās.

2.jūlijā apmācībās stropētājiem (no grīdas vadāmā tilta celtņa operatoriem) piedalījās vairāki uzņēmuma darbinieki

Transporta nozare ir viena no tām, kur vērojama darbinieku strauja novecošanās, tāpēc svarīgi ne tikai piesaistīt jaunus speciālistus, bet motivēt jau esošos apgūt jaunas iemaņas un prasmes vai pat pārkvalificēties. Mūžizglītība šādas iespēja dod, tāpēc uzņēmums ik gadu savā budžetā paredz finanšu līdzekļus darbinieku  profesionālajai pilnveidei un dalībai dažādos  semināros un pieredzes apmaiņas pasākumos.

Kapitālsabiedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar SIA “Mācību tehniskais centrs”, kas organizē apmācības dažādu tehnisko profesiju pārstāvjiem, tāpat darbinieki piedalījušies Ventspils Augstskolas mūžizglītības centra organizētajos kursos u.c.

Stājoties darbā, darbiniekam tiek izskaidrots, ka profesionālā pilnveide ir viņa pienākums, ko iespēju robežās atbalstīs arī uzņēmums. Tā, piemēram, darbiniekam nav jāizmanto tikai tās iespējas, ko piedāvā uzņēmums, arī katrs pats var atrast sev nepieciešamos profesionālās kvalifikācijas kursus un, saskaņojot ar uzņēmuma vadību, saņemt finansiālu atbalstu šo kursu apmaksai. Katru gadu kursos un semināros piedalās vairāk nekā puse uzņēmuma darbinieku.

Vairāki uzņēmuma darbinieki, kas izrādījuši vēlmi mācīties, ar uzņēmuma atbalstu ieguvuši otru kvalifikāciju. Piemēram, kāds auto atslēdzniekam, kuram bija interese par metināšanu, tika nosūtīts uz profesionālās pilnveides kursiem un apguva metinātāja specialitāti. Uzņēmums atbalstījis arī mazāk kvalificētu darbinieku profesionālo izaugsmi, apmaksājot  kursus, lai darbinieks iegūtu profesionālo transportlīdzekļu vadītāju kategoriju (95. kods), varētu paaugstināt savu kvalifikāciju un turpināt strādāt kā autobusa vadītājs. No biroja darbiniekiem pēdējā gada laikā viena no uzņēmuma grāmatvedēm apguvusi otru speciālisti, lai papildus tiešajiem darba pienākumiem, varētu strādāt kā iepirkumu speciālists.

Lai arī likumdošana to neprasa, “Ventspils reiss” ir pieņēmis lēmumu, ka visiem darbiniekiem,, kuri strādā vai uzrauga bīstamas iekārtas, katru gadu ir jāveic zināšanu atestācija. Šīs prasības galvenais mērķis – padarīt darba vidi pēc iespējas drošāku un līdz minimumam samazināt nelaimes gadījumu darbā riskus.

Regulāri tiek nodrošinātas prakses vietas studentiem, kuri apgūst ar transportu saistītas profesijas. Te noteikti jāmin kapitālsabiedrības sadarbība ar Ventspils Tehnikumu, kā arī tas, ka nereti praktikanti pēc izglītības iegūšanas kļūst par uzņēmuma darbiniekiem.

Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” ir kapitālsabiedrība, kas jau 23 gadus veic pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētas un starppilsētu maršrutus, kā arī nodrošina darba vietas vairāk nekā 120 strādājošiem, no kuriem 60%  ir autobusu vadītāji.

2020. gada 9. jūlijā