UzņēmumsAktualitātes

Mēs strādājam, lai neciestu pasažieris

Mēs strādājam, lai neciestu pasažieris

Pašvaldības SIA „Ventspils reiss” atbildīgie dienesti intensīvi strādā, lai sagatavotu un iesniegtu priekšlikumus ar pasažieru pārvadājumiem saistītu normatīvo dokumentu izmaiņu projektiem.

Izmaiņas plānotas Sabiedriskā transporta likumā, Autopārvadājumu likumā, Ministru kabineta noteikumos Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība un Autoostu noteikumos.

„Ventspils reiss” speciālisti, sadarbojoties ar Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļu, ar Lielo pilsētu asociāciju un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju, ir rūpīgi iepazinušies ar izmaiņu projektiem.  Regulāri notiek ieinteresēto pušu viedokļu apmaiņa un kopīgu priekšlikumu iesniegšana, lai plānotās, kā arī jau ieviestās izmaiņas būtu praksē izpildāmas. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta jautājumiem, kas saistīti ar  pasažieru komforta līmeņa saglabāšanu vismaz pašreizējā līmenī un sniegtā pakalpojuma kvalitātes nepazemināšanos.

Izmaiņu projekti galvenokārt saistīti  ar nesen izsludināto sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkumu.

2019. gada 13. augustā