UzņēmumsAktualitātes

Kopā ar invalīda apliecību jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

Kopā ar invalīda apliecību jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

Sabiedriskā transporta pasažieriem, kuri izmanto braukšanas maksas atlaides, ko valsts piešķīrusi personām ar invaliditāti un viņu asistentiem, jāzina, ka, iegādājoties braukšanas biļeti autobusā, kopā ar jaunā parauga invaliditātes apliecību jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments.

Jau gadu spēkā ir noteikumi par jaunā parauga invaliditātes apliecībām, kurās vairs nav iekļauts sejas fotoattēls. Diemžēl nereti pasažieri nevēlas ievērot nosacījumu, ka piešķirto atlaižu izmantošanai šāda veida apliecība ir jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti. Ja pasažierim vēl ir derīga vecā parauga apliecība, kurā ir sejas fotoattēls, arī to var izmantot atlaižu saņemšanai, taču šajā gadījumā personu apliecinošs dokumenta obligāti nav jāuzrāda.

Bērni, kuri mācās vispārizglītojošās mācību iestādēs,  un studenti ar invaliditāti braukšanas maksas atvieglojumu ar jaunā parauga invaliditātes apliecību var izmantot arī tad, ja tā tiek uzrādīta kopā ar skolēna vai studenta apliecību. Savukārt pirmskolas vecuma bērniem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.414 Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi personu apliecinošs dokuments nav obligāts – pietiek, ja uzrāda vien invaliditātes apliecību.

Tāpat būtu jāatceras un jāievēro, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība nosaka, ka pasažierim ir pienākums uzrādīt vai pēc pieprasījuma iedot rokās autobusa vadītājam vai citai personai, kas veic biļešu kontroli, dokumentu, kas apliecina pasažiera tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, lai minētās personas varētu pārliecināties par minēto dokumentu derīgumu. Līdz ar to autobusa vadītājam ir tiesības prasīt, lai pasažieris, kurš izmanto braukšanas maksas atlaides, nepieciešamos dokumentus iedod autobusa vadītājam rokās.

2022. gada 28. jūnijā